Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Amsterdamse Familieschool Onderzoek

Project

De Amsterdamse Familieschool (AFS) is een vernieuwend initiatief van de Gemeente Amsterdam. Het doel van deze aanpak is om de leefwerelden van kinderen binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. Het gezin en de school spelen beide een onmisbare rol in de ontwikkeling van kinderen.

Om kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk dat de school intensief samenwerkt met ouders. De Amsterdamse Familieschool wordt een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen extra te ondersteunen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf. Binnen het huidige programma krijgen negen scholen de mogelijkheid om een Amsterdamse Familieschool te worden.

Meer informatie over de AFS-aanpak is te vinden op de website van de Gemeente Amsterdam. Uniek aan het AFS-initiatief is dat deelnemende scholen zelf hun aanpak vormgeven om dit gemeenschappelijke doel te bereiken. Waar veel onderwijsinterventies van buitenaf worden ontworpen en vervolgens op scholen worden ingevoerd, ligt de regie in de AFS-aanpak bij de scholen. Scholen kennen hun leerlingen immers het allerbeste en hebben goed zicht op wat er nodig is om gezinnen te versterken en kansengelijkheid voor kinderen te vergroten. Het Lectoraat Armoede Interventies doet samen met de UvA onderzoek naar deze aanpak.

Coaching

Ook zet het Lectoraat Armoede Interventies haar expertise in om scholen te coachen in het ontwikkelen van een armoede-aanpak. Veel Amsterdamse Familiescholen willen zich bewust bezig houden met het onderwerp armoede en schulden om de kansenongelijkheid van kinderen op hun school te bevorderen. Deze scholen doen dit of willen dit gaan doen door het instellen van een familieloket/servicepunt (op verschillende manieren) waar ouders onder meer met financiële vragen/problemen terecht kunnen. Het Lectoraat Armoede Interventies gaat deze scholen coachen. Ook daaraan is onderzoek gekoppeld waarvan de resultaten ingezet worden om de (beoogde) aanpak te optimaliseren.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 24 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2019
Einddatum 01 dec 2023