Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Amsterdamse Familie School Onderzoek

Project

De Amsterdamse Familie School (AFS) is een vernieuwend initiatief van de Gemeente Amsterdam. Het doel van deze aanpak is om de leefwerelden van kinderen binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. Het gezin en de school spelen beide een onmisbare rol in de ontwikkeling van kinderen. Het Lectoraat Armoede Interventies deed van 2019 - 2023 samen met de UvA en het Kohnstamm Instituut onderzoek naar deze aanpak.

Om kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk dat de school intensief samenwerkt met ouders. De Amsterdamse Families Shool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen extra te ondersteunen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf. Binnen het huidige programma kregen initieel negen scholen de mogelijkheid om een Amsterdamse Familie School te worden.

Meer informatie over de AFS-aanpak is te vinden op de website van de Gemeente Amsterdam. Uniek aan het AFS-initiatief is dat deelnemende scholen zelf hun aanpak vormgeven om dit gemeenschappelijke doel te bereiken. Waar veel onderwijsinterventies van buitenaf worden ontworpen en vervolgens op scholen worden ingevoerd, ligt de regie in de AFS-aanpak bij de scholen. Scholen kennen hun leerlingen immers het allerbeste en hebben goed zicht op wat er nodig is om gezinnen te versterken en kansengelijkheid voor kinderen te vergroten. Het Lectoraat Armoede Interventies deed van 2019 - 2023 samen met de UvA onderzoek naar deze aanpak.

Coaching

Ook zette het Lectoraat Armoede Interventies haar expertise in om scholen te coachen in het ontwikkelen van een armoede-aanpak. Veel Amsterdamse Familiescholen willen zich bewust bezig houden met het onderwerp armoede en schulden om de kansenongelijkheid van kinderen op hun school te bevorderen. Deze scholen doen dit of willen dit gaan doen door het instellen van een familieloket/servicepunt (op verschillende manieren) waar ouders onder meer met financiële vragen/problemen terecht kunnen. Het Lectoraat Armoede Interventies heeft deze scholen gecoacht. Ook daaraan werd onderzoek gekoppeld waarvan de resultaten ingezet werden om de (beoogde) aanpak te optimaliseren.

De eindrapporten

Vervolgonderzoek

Het lectoraat Armoede Interventies gaat samen met het Kohnstamm Instituut ook de nieuwe lichting Amsterdamse Familie Scholen onderzoeken. Er wordt gekeken naar de meerwaarde van de Amsterdamse Familie Scholen met een evaluatieonderzoek. Daarnaast wordt actie-onderzoek uitgevoerd om tot een armoede-aanpak te komen, en deze vervolgens te monitoren.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 april 2024

Project Info

Startdatum 01 nov 2019
Einddatum 01 dec 2023