Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leertraject ‘Versterken Sociale Basis’ in Amstelveen

Project

Eind 2018 heeft Amstelveen zich als gemeente aangesloten bij het landelijke leertraject ‘Het versterken van de sociale basis’. Binnen dit leertraject, gecoördineerd door Movisie’, vindt uitwisseling plaats met andere gemeenten over manieren waarop partijen binnen de gemeente samen toe kunnen werken naar het versterken van de sociale basis.

Voor Amstelveen is dit een logisch vervolg van voorgaande inspanningen. Ook binnen de samenwerking tussen de Werkplaats Sociaal Domein en de gemeente Amstelveen is dit thema al jaren de rode draad. Het eerste project in 2016-2017 was gericht op het in kaart brengen en versterken van de sociale krachten in de wijk Groenelaan. Daarna zijn we ons in 2017-2018 gaan richten op het ‘doenvermogen’ van bewoners in Amstelveen, en manieren waarop organisaties in het sociale domein dit kunnen stimuleren. Nu, in 2019, bieden we ondersteuning binnen het leertraject en bouwen samen met de gemeente, bewoners en organisaties in het sociale domein, toe naar een sterkere sociale basis.

Het landelijke leertraject

In de uitnodiging voor de startbijeenkomst in 2018, staat de essentie van het leertraject als volgt omschreven:

‘Zonder een stevige sociale basis kan de transformatie in het sociaal domein niet slagen. In elke stad, dorp of wijk is verbinding tussen inwoners en samenwerking tussen professionals, mantel­zorgers en vrijwilligers nodig om een gemeente leefbaar, veilig en sociaal te houden. Zorg dicht bij huis, minder specialisten in een gezin, snel signaleren van problemen, minder eenzaamheid, minder armoede. Het kan alleen als formele en informele netwerken samenwerken. Daarom willen wij graag het komende jaar deze partijen met elkaar verbinden via een leer- en ontwikkeltraject waarin het leren en delen vanuit de praktijk centraal staat. Geen algemene theorie of lezingen, maar proberen, innoveren, inspireren en verbeteren in een samenwerking van gemeente, vrijwilligers en sociaal werk organisaties. Een traject waarin mensen in de praktijk, vanuit de essentie van de sociale basis als onderdeel van het sociaal domein, samen delen en leren.’

Leergemeenschappen in Amstelveen

Fase 1 (februari-juni 2019) behelst het in kaart brengen van de sociale basis door het ophalen van verhalen van bewoners in drie verschillende buurten: Elsrijk, Patromonium en de KKP-buurt. In iedere buurt zijn één of twee studenten, samen met bewoners en de wijkcoach, gesprekken aan het voeren met bewoners over hoe zij de sociale basis ervaren, wat hier al stevig aan is, en wat nog voor verbetering vatbaar is.

In fase 2 (september-december 2019) exploreren nieuwe (groepen) studenten vanuit de opgehaalde verhalen, met de betrokkenen uit de wijken, concrete interventies die kunnen helpen bij het versterken van de sociale basis. Idealiter experimenteren de studenten al met een aantal van de interventies. Ook in deze fase monitoren de onderzoekers vanuit de werkplaats het proces, sturen ze bij waar nodig, en beschrijven ze het proces in de drie wijken op meta-niveau.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 12 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 31 dec 2019

Contact

Rosalie Metze