Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leernetwerken: Duurzame uitwisseling onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag

Subsidie voor leernetwerk ‘Onbegrepen en dan?’

Project

De samenwerking tussen lectoraat LZO en opleidingen HvA/FMR en RocvA in omgang van ‘mensen met verward gedrag’ zal worden voortgezet in dit project.

ZonMw heeft de subsidieaanvraag die het lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning heeft ingediend voor het kunnen opzetten van een leernetwerk rond de (betere) bejegening van mensen die onbegrepen gedrag vertonen gehonoreerd. Dit betekent dat het lectoraat samen met Clientenbelang, FMR en het RocvA alsmede de welzijnsinstellingen Civic en Dock gedurende twee jaar gaat werken aan het ontwikkelen van een gezamenlijk leer- en werktraject rond kwetsbare burgers die (veelal) tijdelijk in de war zijn.

Het leernetwerk sluit aan op de ervaringen en inzichten die HvA en RocvA samen met relevante praktijkpartners hebben opgedaan in het eveneens door ZonMw gesubsidieerde traject rond de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijsmodule. In het voorjaar van 2020 kunnen 1e jaars bachelors van de Sociaal Work opleiding al in een keuzemodule kennis opdoen over dit onderwerp; vanaf najaar 2020 bieden HvA en het RocvA een gezamenlijke onderwijsmodule aan voor MBO- en HBO studenten op het zorg- en welzijnsterrein en voor studenten van de AD Ervaringsdeskundige in de zorg. Waar mogelijk zullen studenten van deze modules ook deelnemen aan het leernetwerk.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 09 sep 2019
Einddatum 01 apr 2023