Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Criminele beïnvloeding in winkelgebieden

Een verkennend onderzoek naar randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een collectieve aanpak

Project

Bedrijven en winkels zijn steeds vaker de dupe van criminele beïnvloeding. Malafide ondernemers vestigen zich in toenemende mate in reguliere winkelgebieden en maken misbruik van de diensten die goedwillende ondernemers aanbieden. Dit raakt niet enkel de ondernemer in kwestie, ook het imago en de veiligheid van het betreffende winkelgebied wordt er door geraakt.

In september 2019 is het lectoraat Management van Cultuurverandering in samenwerking met stadsdeel Zuidoost een verkennend onderzoek gestart naar criminele beïnvloeding in winkelgebieden. Centraal staat wat ondernemers zelf, met elkaar en in afstemming met partijen als de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, politie, vastgoedorganisaties, ondernemerscollectieven en bewonerscollectieven kunnen doen om de weerbaarheid van ondernemers en het gebied te vergroten.

De twee winkelcentra waar we in dit project op focussen zijn Ganzenpoort en Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuidoost. In relatie tot deze gebieden is het doel om inzicht te krijgen in:
• Gebiedskenmerken van beide winkelcentra (bv. aanwezige criminele uitingsvormen, beïnvloedingsmechanismen en de organisatiegraad van ondernemerscollectieven)
• Randvoorwaarden om ondernemers(collectieven) te stimuleren tot deelname aan een collectieve aanpak
• Randvoorwaarden voor afstemming en informatie-uitwisseling tussen belanghebbende stakeholders (bewoners, ondernemers, betrokken gemeentelijke onderdelen, politie)

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 01 feb 2020

Contact

Erik Essen
Alex Straathof