Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Versterken van Methodisch werken in het jongerenwerk

Project

In 2018-2019 heeft Youth Spot in samenwerking met 20 studenten van de minor Jongerenwerk en 20 jongerenwerkers van 5 jongerenwerkorganisaties een onderzoek uitgevoerd naar methodisch werken in het jongerenwerk.

Jongerenwerkers namen deel aan een leerlijn waarin zij ondersteund door studenten, onder begeleiding van docenten en onderzoekers, hun methodisch werken versterkten.

Jongerenwerkers en teamleiders willen hun methodisch werken versterken en up-to-date houden met bestaande kennis over methodisch werken. Om dit te bereiken willen we weten hoe jongerenwerkers multi-methodisch werken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongerenwerkers hun methodisch werken meer verbinden aan (nieuw) beschikbare wetenschappelijke kennis. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt:

“Waaruit bestaat het multi-methodisch handelen in het jongerenwerk, en hoe kunnen jongerenwerkers, studenten, en docenten door meer gebruik te maken van bestaande, wetenschappelijke kennis het methodisch werken in het jongerenwerk versterken?”

Op deze vraag hebben we geprobeerd antwoord te geven door in partnerschap een professionele leerlijn te ontwikkelen, implementeren en evalueren waarin jongerenwerkers, ondersteund door studenten, en onder begeleiding van docenten en onderzoekers hun methodisch werken in het jongerenwerk kunnen versterken.

Het onderzoek vond plaats in 5 jongerenwerkpraktijken. De data verkregen we via het uitvoeren van observaties, interviews, en intervisiebijeenkomsten. De bevindingen worden o.a. verwerkt in een handboek methodisch werken en een professionele leerlijn om methodisch werken van jongerenwerkers te versterken.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Werkplaats Jongerenwerk. In Werkplaats Jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, begeleid door docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit.

Hier vind je de literatuurstudie Methodisch werken in het jongerenwerk (deel 1).

Meer informatie?

Neem contact op met Senior Onderzoeker

Willeke Manders: w.a.manders@hva.nl

T: 06-53157975

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2018
Einddatum 01 jan 2023