Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Effectieve aanpak van schulden bij mensen met een LVB

Project

Het lectoraat Armoede Interventies heeft, in samenwerking met de beroepspraktijk, handvatten ontwikkeld voor professionals om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) eerder te herkennen en passende begeleiding te kunnen bieden. Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor dit onderzoek zijn verschillende groepssessies gehouden met professionals en LVB-deskundigen. Het blijkt dat het voor veel professionals lastig is om mensen met een LVB in een vroeg stadium te herkennen en het ontbreekt vaak aan de noodzakelijke kennis om op een passende manier in de begeleiding rekening te houden met de beperking.

Om professionals bij bovenstaande punten te ondersteunen zijn handreikingen, infographics en achtergrondinformatie ontwikkeld voor vijf beroepsgroepen: schuldhulpverleners, uitvoerders van de participatiewet, bewindvoerders, incassomedewerkers en deurwaarders. De producten voor de diverse beroepsgroepen kunt u hieronder downloaden.

Bewindvoerders

Deurwaarders

Incassomedewerkers

Schuldhulpverleners

Uitvoerders van de Participatiewet

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 24 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2016
Einddatum 31 okt 2018

Contact