Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Re-StORe

Op zoek naar betere benutting van Stedelijk Organisch Restafval

Project

Welke indicatoren zijn van belang om de sociale impact te meten rondom alternatieve vormen van afvalscheiding en afvalverwerking?

Circulaire economie

Nederland zit in een transitie naar de circulaire economie, een kringloopeconomie waarin zo veel mogelijk afval wordt omgezet in waardevolle nieuwe producten (Volkskrant, 2017). Economische, ecologische en sociale aspecten zijn daarbij belangrijk.

Re-StORe

Het onderzoeksproject Re-StORe, dat in mei 2018 van start ging, onderzoekt hoe organisch afval benut kan worden. Welke duurzaamheidsindicatoren op economisch, ecologisch en sociaal gebied zijn bepalend voor de keuze en het ontwerp van oplossingen om organisch afval in te zamelen en te verwerken? En hoe maak je de duurzaamheidseffecten hiervan meetbaar?

De sociale component van circulair afval

Als voorbereiding voor dit project onderzoekt het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad de sociale component van inzameling, verwerking en verwaarding van organisch afval. Welke partijen en samenwerkingsverbanden zijn bepalend in de afvalketen? En wat voor effect hebben alternatieve manieren op mensen? Welke sociale impact heeft het als buurtbewoners hun afval zelf gaan ophalen en verwerken, in plaats van de gemeentelijke vuilnisdienst? En hoe meet je die impact, zodat je het met andere initiatieven kunt vergelijken? Door middel van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek (interviews met betrokkenen van bekende praktijkcases) gaan onderzoekers van dit project op zoek naar antwoorden op deze vragen.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 02 nov 2017
Einddatum 31 jul 2018

Contact