Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kracht van Jongeren(werk)

Effectonderzoek naar de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatiedoelen

Project

Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam is in mei 2017, samen met 11 jongerenwerkorganisaties in Nederland, gestart met onderzoek naar de bijdrage van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers op de ontwikkeling van jongeren.

Het jongerenwerk is één van de sociaal werk beroepen dat zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden in de samenleving. Hoewel er aanwijzingen zijn dat het multimethodisch handelen van jongerenwerkers (een combinatie van de methodieken Groepswerk, Individuele Begeleiding, Ambulant Jongerenwerk en Informatie & Advies) bijdraagt aan preventie en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren, is niet eerder aangetoond wat het jongerenwerk bijdraagt aan het opgroeien en opvoeden.

Het onderzoek heeft een mixed method design en bestaat uit een combinatie van een longitudinale multiple cohort studie (deelstudie 1) met een multiple case studie (deelstudie 2). In deelstudie 1 vullen 2000 jongeren in een periode van 16 maanden maximaal vier keer een vragenlijst in. In deelstudie 2 volgen jongerenwerkers 30 jongeren. Door een logboek bij te houden volgen jongerenwerkers hoe jongeren zich in het jongerenwerk ontwikkelen. Daarnaast nemen zij deel aan intervisie om te reflecteren op hun handelen.

Wat levert dit onderzoek op?

Resultaten van het onderzoek bieden zowel het jongerenwerk als gemeenten en samenwerkingspartners inzicht in wat de bijdrage van het jongerenwerk is aan de psychosociale ontwikkeling, stressreductie, verbetering sociale relaties, maatschappelijke participatie en doorleiden naar passende ondersteuning. Gemeenten en samenwerkingspartners kunnen op basis van deze informatie bepalen waarvoor zij kunnen samenwerken met het jongerenwerk.

Hiernaast wordt met dit onderzoek de kennisbasis van het jongerenwerk aanzienlijk versterkt. Niet eerder is een passende manier gevonden om het multimethodisch handelen van sociaal werkers met effectonderzoek te onderbouwen.

Partners

Voor de uitvoering van het onderzoek werkt het lectoraat samen met ContourdeTwern, JoU, Dock, De Schoor, Xtra, Youth for Christ, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Dynamo.

Voor de kennisverspreiding werkt het lectoraat Youth Spot samen met het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), beroepsvereniging BVjong, brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland, vereniging directeuren welzijn VERDIWEL en het Nederlands Jeugdinstituut.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en NEJA.

Publicaties

- De preventieve kracht van het jongerenwerk.

- De doelgroep van het jongerenwerk in cijfers.

- Hoe jongerenwerkers werken aan preventie.

- The contribution of professional youth work to the development of socially vulnerable youngsters: A multiple case study.

- The contribution of professional youth work to the personal development and social participation of socially vulnerable youngsters: a Dutch Longitudinal Cohort Study

- Growth opportunities in professional youth work - AUAS (amsterdamuas.com)

Meer informatie?

Neem contact op met projectleider Jolanda Sonneveld: j.j.j.sonneveld@hva.nl, 06 2115 6083

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mei 2017
Einddatum 01 jan 2021