Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Knowledge Mile: Groen, groener, groenst

Meetbare impact voor een groenere Knowledge Mile

Project

De doelstelling van het project Groen, groener, groenst is om bewoners van Amsterdam te activeren tot duurzaam gedrag en om de effecten van groene initiatieven in kaart te brengen.

Samenwerking

Amsterdam Creative Industries Network , Citizen Data Lab en het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen om deze doelstelling toe te spitsen op het gebied rondom de Knowledge Mile.

De Knowledge Mile

De Knowledge Mile is een living lab en bedrijveninvesteringszone tussen het Amstelstation en het Mr. Visserplein. De Wibautstraat loopt hier als verkeersader doorheen en is, met een hoger gehalte stikstofdioxide dan toegestaan, een van de meest vervuilde straten van Amsterdam. De uitgesproken plek om te onderzoeken wat omwonenden, ondernemers, werkenden, studenten en bezoekers van dit gebied als ‘groen’ bestempelen.

Wat versta je onder ‘groen’?

Een voorbeeld van een groen initiatief is de aanleg van een groen dak op het Benno Premselahuis; een locatie van de Hogeschool van Amsterdam. Het valt op dat de initiatiefnemers en deelnemers van dit soort groene initiatieven vaak dezelfde zijn. In dit project gaan we daarom onderzoeken wat door verschillende stakeholders (omwonenden, ondernemers, werkenden, studenten, bezoekers) rondom de Knowledge Mile als ‘groen’ bestempeld wordt en hoe dat in praktijk het beste gemeten kan worden. Uiteindelijk hopen de onderzoekers te weten welke initiatieven genomen kunnen worden om ook omwonenden optimaal te motiveren ‘groen te doen’. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van geveltuinen.

Van grijs naar groen

Het project is in november 2017 van start gegaan met een literatuuronderzoek. Vanaf maart 2018 start een praktijkonderzoek naar de groenbeleving van de bewoners van de Knowledge Mile. Eind juni 2018 eindigt het onderzoek met de oplevering van een onderzoeksrapport. Hierin staat wat bewoners onder ‘groen’ verstaan en aanbevelingen om bewoners aan te sporen zich duurzaam te gedragen.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 29 sep 2017
Einddatum 25 jun 2018

Contact

Wouter Meys