Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Expertiselab Jonge Mantelzorgers; vergroting van veerkracht

Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten initieert ondersteuning van mantelzorgende studenten

Project

Veel studenten geven naast hun studie hulp aan een zieke naaste. Deze jongeren worden ook wel mantelzorgende studenten genoemd. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten leggen meerdere partijen de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten. Op 20 november vindt een startbijeenkomst plaats van dit nieuwe project dat uitgevoerd wordt door de Vrije Universiteit Amsterdam, het SCP, lectoraat Community Care en Vilans. Het project maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie).

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten leggen we - door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben – de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten. Deze studenten werken zelf mee aan het bedenken van mogelijke interventies.

Op 20 november vindt een startbijeenkomst plaats van dit nieuwe project dat uitgevoerd wordt door de Vrije Universiteit Amsterdam, het SCP, lectoraat Community Care en Vilans. Het project maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie). JOIN ontving van NWO financiering in het kader van de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen, één van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Over de effecten van het geven van mantelzorg op het welbevinden, studiekeuzes en studieloopbanen van studenten is weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgende studenten meer emotionele problemen ondervinden en vaker studievertraging oplopen dan ‘doorsnee’ studenten. Het is goed denkbaar dat deze jongeren ontlast moeten worden om hun opleiding met succes en binnen de nominale studieduur af te kunnen ronden. Om ongelijkheid in schoolloopbanen te voorkomen en een inclusieve en zinvolle samenleving vorm te geven, kunnen ondersteunende interventies de veerkracht van mantelzorgende studenten wellicht vergroten. We sluiten daarbij aan bij het verantwoordelijkheidsgevoel en de empathie die deze jongeren vaak in hoge mate bezitten.

Meer weten? Neem contact op met:

21 december 2022

Project Info

Startdatum 20 nov 2017
Einddatum 01 aug 2018

Contact

Lotte Stolk