Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Sociale krachten in Amstelveen

Project

Binnen de huidige veranderingen in het sociale domein worden informele krachten steeds belangrijker. De gemeente Amstelveen wil beter zicht krijgen op de manier waarop informele ondersteuning is georganiseerd en op mogelijkheden om die te versterken.

Doelstelling

Dit project is onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein metropoolregio Amsterdam.

Het onderzoek binnen de Amstelveense wijk Groenelaan wil de informele zorgcapaciteit in de wijk in kaart te brengen en optimaal ondersteunen. De werkwijze is geïnspireerd op de ABCD-methode, wat staat voor asset-based community development, en is gericht op het daadwerkelijk bevorderen van de sociale krachten in de wijk en het verstevigen van de samenwerking tussen deze krachten en de formele hulpverlening.

Verwachte resultaten/producten

Het resultaat van dit eerste jaar (2016-begin 2017) is een ontwikkelde en uitgeteste werkwijze voor het ‘aanboren’ van informele zorg en ondersteuning, en de ondersteuning van (deze) vrijwilligersactiviteiten. Deze werkwijze ontwikkelen we in de pilotwijk Groenelaan en kan vervolgens ingezet worden in andere gebieden binnen de gemeente.

Bijdrage project aan praktijk en onderwijs

De bijdrage aan de praktijk is helder: het onderzoek levert een leidraad op voor het versterken van informeel zorgpotentieel. Daarnaast levert het onderzoek nieuwe inzichten op m.b.t. minder zichtbare informele zorgactiviteiten, omstandigheden waarbinnen deze tot stand komen en mogelijkheden om ze te ondersteunen en versterken. Bijdrage aan onderwijs: vier CMV studenten lopen mee met het onderzoek en de uitkomsten kunnen ingebed worden in het sociaal werk curriculum.

Externe partners/betrokken stakeholders

Gemeente Amstelveen, de Vrijwilligerscentrale, partijen uit Amstelveense wijk Groenelaan

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 nov 2016
Einddatum 01 dec 2018

Contact

Rosalie Metze