Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Promotieonderzoek Susanne Hauwert

Project

In de huidige visie op de ondersteuning aan mensen met beperkingen staan de vragen en wensen van mensen met beperkingen centraal. Mensen met beperkingen moeten zoveel mogelijk zelf (kunnen) kiezen en invloed (kunnen) uitoefenen op hun omgeving

Maar hoe wordt deze visie vertaald naar mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Kunnen mensen met ernstige meervoudige beperkingen zelf kiezen en invloed uitoefenen en zo ja, hoe ziet dat er dan uit en hoe krijgt het vorm? Deze vragen zijn de aanleiding voor dit onderzoek.

Eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen krijgt in de praktijk vooral vorm op basis van processen van betekenisgeving door hun omgeving. De toegekende betekenissen hebben invloed op de ruimte voor regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen in het dagelijkse bestaan. Tot op heden bestaat er onvoldoende wetenschappelijke kennis over de invloed van de toegekende betekenissen voor de eigen regie bij deze specifieke doelgroep. Dat heeft te maken met de geringe omvang van de populatie, maar ook met de complexiteit van onderzoek bij een groep mensen die zichzelf niet verbaal kan uiten.

Dit onderzoek exploreert genoemde processen van betekenisgeving daarom bij diverse actoren in de omgeving van mensen met ernstige meervoudige beperkingen en geeft zodoende inzicht in de rol die deze betekenisgeving krijgt in de praktische vormgeving van eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Promotor

  • prof. dr. G. van Hove (Vrije Universiteit)

Contact

Neem voor vragen over het promotieonderzoek contact op met Susanne Hauwert ( s.a.c.hauwert@hva.nl).

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 apr 2016