Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Peer-to-Peer in het jongerenwerk

Project

September 2016 is Youth Spot in samenwerking met 30 studenten van de minor Jongerenwerk en de jongerenwerkaanbieders Streetcornerwork, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Dock, Combiwel, Dynamo en IJdockzz een onderzoek gestart naar peer-to-peer werkwijzen in het jongerenwerk.

Het belang van het werken met peers in het jongerenwerk groeit. Jongeren bevinden zich in een levensfase waarin zij hun denken, doen en laten in belangrijke mate laten beïnvloeden door leeftijdsgenoten. Jongerenwerkers werken dan ook steeds meer samen met peers in de vorm van bijvoorbeeld maatjesprojecten, voorlichtingsactiviteiten of werving. Om beter inzicht te krijgen in hoe jongerenwerkers via peer-to-peer werkwijzen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van peers en jongeren voeren we het komende jaar praktijkgericht onderzoek uit naar peer-to-peer werkwijzen in het jongerenwerk.

Peer-to-peer in het jongerenwerk zien wij als een specifieke methodiek waarbij peers -al dan niet bewust- betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren in het domein van de vrije tijd (buiten gezin, school, en werk). Peers zijn personen waarmee jongeren eigenschappen, ervaringen en/of lidmaatschap van een groep delen.

Vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn:

  • Wat is de organisatiecontext van peer-to-peer in het jongerenwerk?
  • Hoe handelen jongerenwerkers tijdens peer-to-peer werkwijzen?
  • Over welke competenties beschikken peers?
  • Wat maakt een productieve match tussen peers en jongeren?
  • Wat zijn kenmerken van peer-to-peer interacties in het jongerenwerk?
  • Wat is de rol van peers, jongeren, en jongerenwerkers bij peer-to-peer interacties?
  • Hoe dragen de Peer-2-Peer interacties bij aan de ontwikkeling van peers en jongeren?

Op basis van de literatuur is een theoretisch peer-to-peer model ontwikkeld voor het jongerenwerk. Dit model toetsen we in acht jongerenwerkpraktijken. De data verkrijgen we via het uitvoeren van observaties, het afnemen van interviews, en het inzetten van een creatieve werkvorm voor jongeren.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Werkplaats Jongerenwerk. In Werkplaats jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, begeleidt door docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 31 augustus 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2016
Einddatum 31 aug 2017

Contact