Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen

en de interventie Natuurlijk een Netwerkcoach!

Project

Naar aanleiding van het onderzoek naar de inzet van de interventie ‘Natuurlijk een Netwerkcoach’ (NeN), dat lectoraat Community Care uitvoerde tussen 2011-2013, is er een vervolgonderzoek gestart. Uit de resultaten van het onderzoek dat in 2013 is afgerond, kwam naar voren dat de interventie niet altijd goed aansluit bij de behoeften en problematiek van ouderen. Het traject dat koppels tijdens deze interventie met elkaar aangaan gedurende zo’n negen maanden, werd bij ouderen vaak vroegtijdig gestopt. Volgens welzijnsorganisaties weten ouderen de interventie ook niet te vinden.

In het huidige onderzoek doen wij hier onderzoek naar, en kijken we tevens in hoeverre NeN eenzaamheid kan verminderen. De kernvraag van het onderzoek luidt:

kan ‘Natuurlijk een netwerkcoach’ zodanig worden aangepast dat ze aansluit bij de behoeften van
ouderen en effectief eenzaamheid bij ouderen kan bestrijden?

Om allereerst theoretisch te onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van de WhatWorks-Principes. Het biedt de mogelijkheid om meer inzicht te hebben in de volgende punten:

  • of de interventie aansluit bij de wensen van ouderen(behoefteprincipe)
  • of de hulpvraag voldoende in kaart is gebracht (risico- en responsiviteitsprincipe)
  • of de vrijwillige netwerkcoach duidelijkheid heeft over zijn/haar rol (professionaliteitsprincipe)
  • hoe de organisatie die de interventie coördineert een rol speelt (professionaliteitsprincipe)

Ten tweede wordt er kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van interviews, groepsgesprekken en observatieonderzoek. In het afgelopen jaar zijn al 18 interviews gehouden met ouderen en netwerkcoaches die gebruik maakten van NeN om hun behoeften te inventariseren en de interventie te evalueren. Door middel van groepsinterviews is er al met zo’n 50 ouderen gesproken over de interventie en eenzaamheid. Wat is volgens hen eenzaamheid? Wat is er bij ouderen tegen te doen? En werkt zo’n interventie als deze volgens hen? Deze groepsbijeenkomsten worden momenteel afgerond.
In de laatste fase van het onderzoek zal het samenkomen van NeN koppels geobserveerd worden. Zo kunnen we onderzoeken hoe de interactie verloopt, wat de ontwikkelingen zijn gedurende het traject, en op wat voor manieren de rol van een netwerkcoach versterkt kan worden.

Het onderzoek wordt in de zomer van 2017 afgerond. Mocht u nu al vragen hebben? Mail dan naar y.kelders@hva.nl

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 aug 2016
Einddatum 01 aug 2017

Contact

Ymke Kelders