Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Mantelzorgende studenten

Hoeveel jonge mantelzorgers zijn er en hoeveel daarvan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam?

Project

Hoeveel jonge mantelzorgers zijn er en hoeveel daarvan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam? Er is nog weinig bekend rondom studerende mantelzorgers. Lectoraat Community Care en speerpuntprogramma Urban Vitality werken daarom samen aan het in kaart brengen van deze jongeren.

Doel van dit onderzoek is in kaart te brengen in hoeverre mantelzorg speelt onder de studenten van de HvA en in hoeverre deze studenten belast zijn door de combinatie van studie en zorg. Kan de Hogeschool ondersteuning bieden aan deze studenten en is hier vanuit de studenten ook behoefte aan?

Door kwantitatieve en kwalitatieve data te verzamelen hopen wij het doel te bereiken. Dit doel is om betere kennis over de doelgroep te vergaren om vervolgens een rapport te schrijven waarin de aard en de omvang van deze doelgroep bekend gemaakt wordt binnen en buiten de HvA.

Zie ook de factsheet Jonge Mantelzorgers over dit onderwerp.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Sanne ten Hoeve via s.ten.hoeve@hva.nl

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 jun 2016

Contact

Sanne ten Hoeve