Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Vernieuwend Leerplein en Methodiek Dementie

Digitaal leerplein dementie

Project

Mensen met dementie en hun mantelzorgers, hoe kunnen zij elkaar helpen? VITA, een instelling voor maatschappelijk werk in Amstelveen, en het lectoraat Community Care hebben een subsidie ontvangen voor de opzet van een digitaal leerplein rond dementie en de hulpverlening aan mensen met dementie in hun thuissituatie.

Doel van dit leerplein is het beter (digitaal) beschikbaar maken van verschillende vormen van kennis, informatie en ervaring van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit ter ondersteuning bij het zo lang mogelijk de regie te houden over eigen leven en ter ondersteuning van de verschillende rollen die betrokkenen vervullen in dit traject. Het project maakt deel uit van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. VITA werkt in dit project ook samen met de zorgcentra Meerlanden en gemeente Aalsmeer.

Het project moet de communicatie tussen mensen met dementie en mantelzorgers bevorderen. In het project zullen ook studenten van de minor Community Care worden betrokken.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Rick Kwekkeboom.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2016
Einddatum 01 jul 2017

Contact

Ymke Kelders