Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Communities of Research and Practice

Leergemeenschap gericht op leerprocessen

Project

Dit kennismodel gaat over het formeren van een Community of Research and Practice of ook wel leergemeenschap genoemd. Bij een CORP staat onderzoek naar praktijkkennis en het delen van die kennis centraal. Daarnaast is in dit onderzoek het vernieuwen en verbeteren van werkwijzen of producten, het handelen, van belang. Hoe kunnen we leren van dit handelen en hoe moeten we vervolgens het nieuwe handelen hierop afstemmen?

Van samenwerken tot wisselwerking onderzoek/praktijk/onderwijs

Onderzoekers van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en studenten en docenten van de HvA-opleidingen Social Work gaan nauw met elkaar samenwerken op praktijklocaties. Met deze samenwerking willen zij vorm gaan geven aan de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs.

Onderzoek naar onbewuste kennis

De aanwezige ‘tacit knowledge’ (onbewuste kennis) en dilemma’s en kwesties, waarmee formele en informele praktijkmedewerkers te maken hebben, worden opgediept en uitgewerkt. Er zijn structureel stageplaatsen voor zowel voltijd als deeltijdstudenten. Deze studenten kunnen zo mogelijk ook deelnemen aan de onderzoeksopdrachten van de werkplaats. Onderzoekers, docenten en studenten koppelen hun bevindingen uit onderzoek terug aan de praktijk en het onderwijs. De docenten zijn regelmatig op locatie aanwezig om de in de praktijk opgedane ervaringen terug te brengen naar het onderwijs en naar collegadocenten met als mogelijk eindresultaat een aanpassing van het curriculum. Praktijkmedewerkers krijgen de mogelijkheid om gastcolleges te verzorgen in het curriculum. Colleges zullen ook openstaan voor de praktijkmedewerkers en kunnen ook plaatsvinden op locatie.

Samenwerkingspartners

Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Hoorn, wijkteams Hoorn.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2016

Contact

Radboud Dam