Kenniscentrum Maatschappij en Recht

MOTO-B: Gedragsverandering met digitale tools

Promotieonderzoek

Project

Nieuw gedrag aanleren is lastig. Technologie kan de benodigde gedragsverandering echter faciliteren. Met een NWO promotiebeurs ontwerpt en test docent-onderzoeker Sumit Mehra een interventie waarbij ouderen met een tablet gestimuleerd worden om meer te bewegen. Studenten doen ervaring op hoe technologie ook op andere vlakken gedrag positief kan beïnvloeden.

Voornemens om vaker te sporten, je in te zetten voor goede doelen of minder vlees te eten worden vaak niet opgevolgd. Het doorbreken van oude patronen, maar ook het volhouden van nieuw gedrag is lastig. Persuasieve technologie, dat wil zeggen technologie die gedragsverandering faciliteert, kan daarbij helpen. Digitale tools kunnen verschillende facetten van zelfregulatie ondersteunen, zoals intenties verankeren met concrete doelen of het gedrag monitoren en vergelijken met anderen.

Persuasieve technologie voor meer beweging

In het project Motiverende Technologie voor Ouderen in Beweging (MOTO-B), gefinancierd door NWO, onderzoekt Sumit Mehra hoe persuasieve technologie ouderen kan stimuleren om meer te bewegen. Hiervoor wordt een tablet ingezet die Mehra heeft ontwikkeld waarmee ouderen een gepersonaliseerd oefenprogramma kunnen samenstellen en hun voortgang kunnen bijhouden. Ook kunnen ze de hulp inroepen van een e-coach. Later wordt monitoring met fitnesstrackers en sociale elementen aan de app toegevoegd.

Door de ouderen die aan het onderzoek deelnemen voor langere tijd te volgen, kunnen de werkzame elementen van persuasieve technologie worden geïdentificeerd. Dit levert ook inzichten op hoe interventies op andere gezondheidsgebieden vormgegeven kunnen worden met ICT in de toekomst.

Participatie studenten

In het kader van onderzoeksstages leveren studenten van verschillende opleidingen een waardevolle bijdrage aan MOTO-B.

  • Studenten Toegepaste Psychologie doen door middel van interviews en focusgroepgesprekken onderzoek naar de motivatie en e-coaching.
  • Studenten Fysiotherapie, Oefentherapie en Voeding coachen de ouderen op afstand.
  • Studenten HBO-ICT ontwikkelen de app.
  • Minorstudenten Zorgtechnologie testen de gebruikersvriendelijkheid van de app.

Discussie technologie en gezondheid

In de cursus Online Tools & Social Media doen vierdejaars studenten Toegepaste Psychologie ervaring op hoe ICT op een ander vlak gedrag kan beïnvloeden: pro-sociaal gedrag. Met de GPS van hun smartphone kunnen studenten afgelegde kilometers bijhouden en daarmee geld inzamelen voor goede doelen. Deze prestaties worden vervolgens gedeeld via sociale media. Het levert een interessante discussie op hoe technologie kan bijdragen aan een gezond en sociale samenleving, maar ook tot zorgen leidt over privacy. Hiermee wordt de rol van persuasieve technologie in een breder perspectief geplaatst.

Contact

Neem voor vragen over het promotieonderzoek contact op met Sumit Mehra ( s.mehra@hva.nl).

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2016

Contact