Kenniscentrum Maatschappij en Recht

KeTJA (afgerond)

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

Project

Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de zorg voor jeugd is één van de samenwerkingspartners van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). KeTJA is gericht op het met kennis ondersteunen van de ontwikkeling van Ouder- en Kindteams Amsterdam. Inmiddels zijn er verschillende rapporten gepubliceerd en wordt gewerkt aan het ontwikkelen van handreikingen.

KeTJA kent drie deelprojecten:

 • Het beheren van een portaal waar professionals, ouders/jeugdigen, vrijwilligers en beleid terecht kunnen met kennisvragen gericht op verbeteren van de werking van het jeugdstelsel. Door het bundelen en toepasbaar maken van bestaande kennis en via praktijkonderzoek worden deze vragen beantwoord (trekker Verwey-Jonker instituut). Het portaal is te vinden op http://neja.nl/kennisportaal/.
 • Ondersteuning van Ouder- en Kindteams Amsterdam bij het expliciteren, beschrijven en onderbouwen van de werkwijze, resulterend in verschillende handreikingen die toepasbaar zijn binnen OKT en het onderwijs (trekker: Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de zorg voor jeugd, Hogeschool van Amsterdam)
 • Toetsing van en advisering over het lerend systeem binnen Ouder- en Kindteams Amsterdam: ‘hoe leren we?’ en vertaling van deze kennis naar het onderwijs (trekker: Lectoraat Leefwerelden van Jeugd, Hogeschool Inholland)

Lopende projecten

Vanaf medio 2017 tot eind 2018 wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van zes handreikingen (gebaseerd op de uitgangspunten van Ouder- en Kindteams Amsterdam) rond de volgende thema’s:

 1. Positioneren
 2. Multidisciplinair samenwerken
 3. Eigen Kracht
 4. Cultuursensitief handelen/aansluiten
 5. Werken in de wijk
 6. Veiligheid

Voor elk van deze thema’s wordt er, in samenwerking met professionals gekeken naar voorkomende dilemma’s en good practices.

Publicaties

Tot dusver zijn er vanuit het lectoraat in het kader van KeTJA drie rapporten gepubliceerd:

 1. Een rapport over hoe opvoedingsondersteuning plaatsvindt in Amsterdam en in hoeverre dit aansluit bij de dagelijkse praktijk binnen de OKT’s en de literatuur die bekend is op dit gebied (http://neja.nl/wp-content/uploads/2015/10/rapport-ouders-ondersteunen-bij-de-opvoeding-definitief-071117.pdf)
 2. Een rapport over vraagverheldering, waarbij de werkwijze binnen het OKT is geëxpliciteerd en onderbouwd (http://neja.nl/wp-content/uploads/2016/04/Rapport-Vraagverheldering.pdf)
 3. In het kader van de portaalvragen is antwoord gezocht op de vraag welke van drie specifieke trainingen door de OKT’s in bepaalde situaties het beste kunnen worden gebruikt (http://neja.nl/wp-content/uploads/2015/10/Portaalvraag-over-Sprint-Alles-Kiddz-en-3x-Groei-def-20092017.pdf)

Zie voor alle KeTJA publicaties http://neja.nl/ketja/

Meer informatie over KeTJA

KeTJA kent naast het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de zorg voor jeugd (HvA) de volgende samenwerkingspartners:

KeTJA is onderdeel van het programma van het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). KeTJA is één van de twaalf academische kenniswerkplaatsen Transformatie Jeugd. Deze kenniswerkplaatsen werken aan regionale vraagstukken en hebben als doel kennis samen te brengen die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunt (zie voor meer informatie).

DOWNLOAD FLYER KETJA

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2015
Einddatum 01 sep 2019

Contact

Atze van den Bos