Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Je Eigen Stek

Opvang in Zelfbeheer

Project

Je Eigen Stek (JES), HVO-Querido, Eropaf! en de Hogeschool van Amsterdam werken samen aan het ontwikkelen van opvang in zelfbeheer, zowel specifiek binnen JES als in het algemeen. Dit gebeurt door ontwerp en uitvoeren van zowel praktijk, scholing en kennis en in cocreatie tussen ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers, docenten en studenten.

Achtergrond en aanleiding JES

Eind 2007 is vanuit HVO-Querido met behulp van subsidie van de gemeente Amsterdam Je Eigen Stek (JES) opgezet, onder het motto ‘regie aan de burger, de cliënt centraal’. JES is een woonvoorziening in zelfbeheer, waar bewoners de regie in eigen handen hebben. De bewoners hebben door een opeenstapeling van problemen een ‘eigen stek’ nodig en worden hier gestimuleerd om deze problemen aan te pakken. De opvang in zelfbeheer is een interventie in het leven van voormalig onbehuisden zonder ernstige verslavingen of psychiatrische
problemen. Het uiteindelijke doel is zelfstandig wonen en herstel (in de
breedste zin van het woord). JES gaat ervan uit dat bewoners gemiddeld één à twee jaar nodig hebben om een zelfstandige woning te vinden en streeft naar een doorstroom van gemiddeld tien (van de zestien) bewoners per jaar naar een zelfstandige woning. In 2013 vierde JES zijn vijfjarig jubileum. In deze vijf jaar woonden ruim 80 mensen een tijd in JES, huidige bewoners meegerekend.

Onderzoek oudbewoners over hun ervaringen in en na Je Eigen Stek

In januari 2014 gaf de Gemeente Amsterdam (Dienst Wonen, Zorg en Samenleven) en HVO-Querido op verzoek van Je Eigen Stek opdracht tot een onderzoek onder oud-bewoners van JES. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en Eropaf! & Co U.A.. Huidige en oud-bewoners en studenten van de HvA en Universiteit van Amsterdam zijn als mede-onderzoekers betrokken. Dit maakt het een dubbel participatief onderzoek (Franchimont en Haarsma 2013).

Dit onderzoek brengt in kaart hoe oud-bewoners terugkijken op hun periode bij JES en reconstrueert welke betekenis het wonen in een voorziening in zelfbeheer voor hen heeft gehad. Dit is onder oud-bewoners van JES en andere voorzieningen in zelfbeheer nog nauwelijks onderzocht. De doelstelling is om hiermee zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van JES en het wonen in zelfbeheer.

Op verzoek van de opdrachtgevers is ook een reconstructie gemaakt van de ontwikkeling van JES vanaf de oprichting tot nu, van idee tot praktijk. In dit rapport komen achtereenvolgens aan bod:

  • het theoretisch kader
  • de onderzoeksopzet
  • een reconstructie van de eerste vijf jaar JES
  • de resultaten van het onderzoek
  • de conclusie met daarin de belangrijkste discussiepunten en aanbevelingen.
21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2009

Contact

Max Huber
Tineke Bouwes
Marc Räkers

Locatie

Instroomhuis - Je Eigen Stek

Tolstraat 86

1073 SE Amsterdam