Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Informatie & Adviesfunctie van het Jongerenwerk

Portfolio jongerenwerk aflevering 6

Project

In september 2015 is Youth Spot in samenwerking met 25 studenten van de minor Jongerenwerk en de jongerenwerkaanbieders Dock, Streetcornerwork, Stichting Elance, Jongerenwerk Utrecht (JoU) en IJdockzz een onderzoek gestart naar de uitvoering van Informatie & Advies in het jongerenwerk.

Aanleiding

Het belang van informatie en adviesfunctie van het jongerenwerk is de laatste jaren gegroeid. Door de veelheid aan informatie die verspreid wordt via social media en toegankelijk is via internet, zien veel jongeren door de bomen het bos niet meer. Juist als het werken vanuit eigen kracht meer centraal komt te staan, is het belangrijk dat jongeren over voldoende en correcte informatie beschikken om een goede afweging te kunnen maken.

Informatie & Advies

Onder de werkwijze Informatie & Advies wordt voorlopig verstaan:
‘Een methodische activiteit binnen het professionele jongerenwerk dat een integraal onderdeel vormt van het dagelijkse contact tussen jongeren en jongerenwerkers. Het omvat alle onderwerpen die jongeren aangaan en interesseren en heeft de vorm van verschillende activiteiten: informele gesprekjes, social media, folders, websites, voorlichting, film, thema-avonden, peer-counseling, theater en doorverwijzen. Het perspectief van de jongere vormt het uitgangspunt. Inzet van Informatie en Advies is dat jongeren toegang krijgen tot alle informatie die voor hen van belang is en het vermogen ontwikkelen om die informatie te analyseren en gebruiken’.

De doelstelling van dit onderzoek is het inzichtelijk en overbraag maken van werkzame bestanddelen in bestaande jongerenwerkpraktijken van de werkwijze Informatie & Advies om zo de kwaliteit en effectiviteit van Informatie & Advies binnen het jongerenwerk te verbeteren.

Portfolio Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Portfolio Jongerenwerk. Binnen dit meerjaren onderzoek staan de tacit knowledge, de werkstijlen en de strategieën van jongerenwerkers en hun organisaties centraal. Jaarlijks beschrijft Youth Spot van iedere grote Amsterdamse jongerenwerkaanbieder een activiteit aan de hand van een vaste systematiek door middel van de partnership approach.

Handboek jongerenwerk

Het beschrijven van de verschillende werkwijzen van het jongerenwerk levert een rijkdom aan kennis op die omvangrijk genoeg is om samen te voegen tot een handboek jongerenwerk. Reeds geweest zijn: De Inloop; Ambulant Jongerenwerk; Individuele Begeleiding, Youth Organizing en Groepswerk. Met het onderzoek naar de Informatie en Adviesfunctie dat nu start zijn alle klassieke en hedendaagse werkwijzen in beeld gebracht. Volgend jaar zal Youth Spot een begin maken met het schrijven van het handboek jongerenwerk.

RESULTATEN:

- Literatuurstudie

- Onderzoeksrapport

- Artikel

- Methodiekbeschrijving

21 december 2022

Project Info

Startdatum 08 sep 2015
Einddatum 20 dec 2018

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900