Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Fort K - Voorziening in zelfbeheer

Woonvoorziening voor jongvolwassenen

Project

Binnen de Wmo zijn eigen kracht en eigen regie conceptuele toverwoorden, maar in de praktijk blijken deze begrippen nog niet gemakkelijk realiseerbaar. Bestaande, ‘klassieke’ woonvoorzieningen lijken moeilijk vorm te kunnen geven aan de uitgangspunten van de Wmo. Als alternatief worden voorzieningen in (gedeeltelijk) zelfbeheer opgezet, waar de regie en beslismacht (grotendeels) worden overgedragen aan de groep bewoners van de voorziening, of aan ervaringsdeskundigen die voor lotgenoten een voorziening beheren.

Woonvoorziening in voormalig fort in Krommenie (Fort-K)

Vanuit de Amsterdamse Wmo-werkplaats ondersteunen we de ontwikkeling van een dergelijke voorziening in zelfbeheer: een woon- en trainingscentrum voor jongvolwassenen met autisme in een voormalig fort in Krommenie (Fort-K). Dit wordt een woonvoorziening voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar waar ze gedurende maximaal 2 jaar ondersteuning krijgen in het opbouwen van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De jongvolwassenen gaan zelf, samen met verzorgers waaronder de ouders, de woonvoorziening en zorg vorm en invulling geven.

Ontwikkelonderzoek gericht op zelfbeheer

De HvA ondersteunt dit project met advisering en ontwikkelonderzoek, gericht op zelfbeheer in Fort-K en in opdracht van The Care Factory. Met het onderzoek willen we een bijdrage leveren aan deze nieuwe voorziening door het ontwikkelproces te beschrijven van (potentiële) bewoners en hun sociale omgeving. Hierbij maken we ook gebruik van kennis en ervaring uit eerdere, en nog lopende onderzoeken naar andere voorzieningen in zelfbeheer. Middels dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in hoe en waarmee de bewoners zelf, met elkaar en met hun netwerk hun regie kunnen versterken. Daarnaast willen we inzicht krijgen in de wijze waarop professionals en organisaties dit proces kunnen faciliteren. In de eerste fase van dit onderzoek is een vooronderzoek gedaan bij andere vergelijkbare voorzieningen, als bijdrage aan de ontwikkeling van Fort K. Daarnaast is een procesbeschrijving gemaakt.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2013

Contact

Linde Remmelink
Max Huber
Ellen Roeleveld

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900