Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Co-creating Responsive Urban Spaces (Co-ReUS)

Hoe kunnen we de openbare ruimte real time laten aanpassen op de gebruikers van de ArenA Boulevard?

Project

In dit onderzoeksproject werkt het lectoraat Bouwtransformatie van de HvA samen met 23 organisaties (stedenbouwkundigen, interactieve conceptontwikkelaars en lokale stakeholders) aan de toepassing van interactieve objecten in de versterking van de openbare ruimte van de ArenA Boulevard. Het doel is de openbare ruimte zich real time te laten aanpassen aan haar gebruikers – en daarmee de verblijfskwaliteit en de veiligheidsperceptie van de gebruikers van het plein substantieel te verbeteren.

Over het project Co-Reus

Momenteel zijn interactieve objecten, zoals bij het Amsterdam Light Festival en Glow in Eindhoven, vooral kunstzinnig en tijdelijk. Het project beoogt deze objecten in te zetten en te vertalen naar de toepassing in het ruimtelijk ontwerp van de openbare ruimte. Het onderzoek richt zich hierbij specifiek op de dal-momenten van de ArenA Boulevard. Dit grote plein is ingericht voor het goed afwikkelen van 100.000 bezoekers op piekmomenten, maar op dalmomenten is de omvang en inrichting van het plein te groot en te onpersoonlijk voor het aantal gebruikers. Dit heeft nadelige gevolgen voor de verblijfskwaliteit en veiligheidsperceptie van de gebruikers.

De specifieke samenstelling en samenwerking tussen de organisaties in dit project en de mogelijkheden om met onder andere licht, sensoren en geluid te werken, zorgt ervoor dat de publieke ruimte zich als het ware kan aanpassen aan de verschillende gebruikersbehoeften. De ruimte wordt dan responsief.

Centrale vraag en aanpak

Hoe kunnen interactieve objecten in een responsieve stedenbouwkundige inrichting van de publieke ruimte ervoor zorgen dat de verblijfskwaliteit en veiligheidsperceptie in die publieke ruimte op dal-momenten verbetert?

Het onderzoek verloopt in drie fases. In de eerste fase wordt het gebruik en de beleving van de pleinruimte kwantitatief en kwalitatief in kaart gebracht. In de tweede fase wordt in co-creatie met de organisaties de ruimtelijke inzet van interactieve objecten ontworpen, ontwikkeld en samengesteld. En in de derde fase worden de prototypes daadwerkelijk op de boulevard uitgeprobeerd. Het effect wordt met behulp van een voor- en nameting onderzocht en in beeld gebracht.

Beoogde resultaten

Op basis van het praktijkexperiment en het onderzoek worden aanbevelingen geformuleerd over de ontwikkeling en toepassing van een responsieve openbare ruimte.

Verwachte concrete eindproducten zijn:

  • Responsieve Publieke Ruimte: een attractief vormgegeven Handleiding met roadmap (inzichten en resultaten van het onderzoek in woord, beeld en analyse).
  • Aanbevelingen voor de aanpak en processtappen om in co-creatie een responsieve publieke ruimte te ontwikkelen.
  • Inspirerende toepassingsvoorbeelden (zoals prototypen van producten).

De ontwikkelde kennis wordt richting het onderwijs, de vakgemeenschap en de wetenschap gedeeld middels nieuwsbrieven, publicaties, presentaties en een eindseminar. 

Contact

Indien u een andere vraag heeft kunt u deze richten aan de projectleider, Jolanda Tetteroo (responsiveurbanspaces@hva.nl)

Penvoerder: Dr. Frank Suurenbroek, Lector Bouwtransformatie Hogeschool van Amsterdam, faculteit Techniek, Onderzoeksprogramma Urban Technology

Vanuit de HvA is tevens de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie bij dit project betrokken, lectoraat Crossmedia en lectoraat Play and Civic Media.

Concept ontwikkelaars: 

Ax710 in samenwerking met NP3
Northernlight
Pronorm
IJsfontein
info.nl
Golfstromen
Foodjoy

Creatieve start-ups:

Ledwork
Entangle
Design by Nine

Stedenbouwkundige bureaus:

Space & Matter
IAA stedenbouw en Landschap
AKKA architecten

Lokale partijen:

Amsterdam ArenA
Heineken Music Hall / Afas live
Holiday Inn Express
Villa Arena

Adviesgroep:

TU Delft - Faculteit Transport & Planning
Universiteit van Amsterdam - Big Data
Universiteit van Amsterdam - Urban Cycling Institute
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid-Oost

Netwerkpartijen:

Stichting Partners ArenAPoort
Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
De Levende stad
Amsterdam Smart City

 

Download hier de kaart van de Arena Boulevard

Bekijk hier de planning

Gepubliceerd door  Urban Technology 23 mei 2019