Kenniscentrum Techniek

Vingersporen op activiteitniveau

Wat kunnen vingersporen vertellen over de handeling die is uitgevoerd tijdens een delict?

Project

In het project ‘Vingersporen op activiteitniveau’ wordt onderzocht wat vingersporen ons kunnen vertellen over de handelingen die zijn uitgevoerd tijdens een delict. Zo kun je je voorstellen dat een bierflesje op een andere manier is vastgepakt wanneer eruit gedronken wordt, dan wanneer het bierflesje gebruikt is om iemand mee te slaan. Door te kijken naar verschillende factoren, zoals de locatie, de richting en de kans op overdracht van vingersporen, analyseren we wat er op een plaats delict kan zijn gebeurd.

De huidige focus binnen vingersporenonderzoek is vooral gericht op het identificeren van de donor van een vingerspoor door te kijken naar de papillairlijnen, de huidlijnen aan de binnenzijde van de vingers. Maar mogelijk geven deze vingersporen ook informatie over de activiteiten tijdens het achterlaten van een vingerafdruk. Het team onderzoekt daarnaast ook of deze informatie uiteindelijk gebruikt kan worden in de rechtbank. Het onderzoek vindt plaats bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Vingersporen naar de rechtbank

‘Bijzonder is dat dit soort onderzoek nog niet eerder is uitgevoerd voor vingersporen. Terwijl eigenlijk iedereen zich wel kan voorstellen dat er meer informatie verscholen ligt in vingersporen dan alleen het bepalen van de donor’, zegt Anouk de Ronde, onderzoeker in het project. ‘De vervolgstap is onderzoeken hoe we deze informatie kunnen gebruiken in de rechtbank, zodat het van waarde wordt voor de opsporing of gebruik in de strafrechtketen.’

Experimenten met vingerafdrukken

Met praktische experimenten wordt onderzoek gedaan naar de stand van de handen en de uiteindelijke vingersporen bij verschillende activiteiten. Zo is een team bestaande uit de HvA, het NFI, de TU Delft en de politieacademie in 2016 naar het festival Lowlands geweest, om een experiment met kussenslopen uit te voeren. In dit experiment zijn deelnemers gevraagd om een kussen op te maken en met behulp van een kussen een pop te smoren. Daarnaast zijn op de HvA en het NFI met behulp van studenten soortgelijke experimenten uitgevoerd met voorwerpen als wijnflessen, messen, scharen en brieven, om verschillende handelingen en de vingerafdrukken die mensen daarbij achterlaten te analyseren.

Publicaties

Het onderzoek is een PhD-traject, waaruit het proefschrift 'What fingermarks reveal about activities' van Anouk de Ronde is voortgekomen.

Ook zijn er verschillende publicaties verschijnen in gerenommeerde tijdschriften.

The evaluation of fingermarks given activity level propositions

In dit project is gekeken hoe de methode van Bayesiaanse netwerken toegepast kan worden voor het evalueren van vingersporen op activiteitniveau. Hiervoor zijn eerst verschillende factoren die mogelijk informatie geven over activiteiten geïdentificeerd, en is er gekeken wat er in de literatuur al bekend is over deze factoren. Met behulp van een fictief casusvoorbeeld met een balkon zijn drie verschillende versies van een Bayesiaans netwerk uitgewerkt en beschreven.

A study into fingermarks at activity level on pillowcases

In dit onderzoek is een methode ontwikkeld om de locatie van vingersporen op een tweedimensionaal voorwerp te bestuderen in relatie tot verschillende activiteiten. Hiervoor is het experiment uitgevoerd op Lowlands gebruikt, waarbij is gekeken naar de locatie van vingersporen op kussenslopen. Onderscheid wordt gemaakt tussen het opmaken van een kussen en het smoren met behulp van een kussen. Het resultaat is een model dat toegepast kan worden op ieder tweedimensionaal voorwerp waarbij de locatie van de vingersporen verschilt tussen activiteiten.

A study into the location of fingermarks on handwritten letters

In dit project is het model dat ontwikkeld was voor het kussenslopenonderzoek toegepast op een nieuw onderzoek met brieven. In dit onderzoek wordt gekeken of de locatie van vingerafdrukken ook gebruikt kan worden om verschil te maken tussen het schrijven of het lezen van een brief. Dit kan van belang zijn in zaken waarbij de vraag is wie de brief heeft geschreven. Daarnaast zijn de beperkingen van het model getest door het testen van verschillende variaties, zoals lange en korte brieven, rechts of linkshandigheid en A4- vs. A5-papier.

Using empirical data to evaluate fingermarks given activity level propositions on knifes

In dit project wordt een Bayesiaans netwerk gemaakt voor een casus waarin onderzocht wordt of een mes gebruikt is om te steken of gebruikt is om eten te snijden. Met behulp van experimenten die uitgevoerd zijn op de HvA worden voor de verschillende factoren kansen bepaald die gebruikt kunnen worden in het netwerk. Het netwerk wordt vervolgens gebruikt voor het evalueren van de twee activiteiten: steken of snijden. Dit onderzoek wordt nog verder uitgewerkt.

Afstuderen of stage

Gedurende het PhD-traject hebben diverse studenten van de HvA meegewerkt aan het onderzoek in de vorm van afstudeerstages. Daarnaast worden door de nauwe samenwerking tussen het Lectoraat en de opleiding Forensisch onderzoek bij de HvA de nieuwe bevindingen ook opgenomen in het lesprogramma van de opleiding.

Partners Vingersporen op activiteitniveau

‘Vingersporen op activiteitniveau’ is onderdeel van het HvA-onderzoeksproject ‘Vingersporen, de bron en verder’, gesubsidieerd door SIA, RAAK-PRO. De partners in dit project zijn de HvA, het Nederlands Forensisch instituut, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de politieacademie.

De andere onderzoekslijnen binnen het project Vingersporen, de bron en verder:

Luister naar de podcast

Luister naar de podcast ‘Ondertussen bij de HvA ’, met een aflevering geweid aan het onderzoek van 'Vingesporen op activiteitniveau'.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 31 januari 2024

Project Info

Unsplash - Bill Oxford
Startdatum 01 jan 2016
Einddatum 31 dec 2020

Contact