Kenniscentrum Techniek

U-smile

Urban Smart Incentives and Measures for the Enhancement of Life

Project

In het U-SMILE project onderzoekt Urban Technology het effect van bestuurlijke prikkels en maatregelen die moeten leiden tot meer elektrisch vervoer en minder diesels in Amsterdam.

De belangrijkste drijfveer is verbetering van de luchtkwaliteit. Het onderzoek richt zich op de taxi-sector in Amsterdam en op elektrificering van goederenvervoer in het ArenA-gebied. We onderzoeken het effect van een voorrangsregeling voor elektrische taxi’s op de taxistandplaats bij het Centraal Station, en de vrijstelling van parkeergelden voor elektrische taxi’s op publieke parkeerplaatsen met laadpalen. Ook bepalen we welke laadinfrastructuur in de stad nodig is om de toename van elektrische taxi’s te faciliteren. In het ArenA-gebied inventariseren we de logistieke stromen en onderzoeken we onder welke voorwaarden elektrisch goederenvervoer de beste optie is.

Betrokken partijen

Het U-SMILE-consortium bestaat uit de Universiteit van Amsterdam (Ruimtelijke Economie, coördinator), de Rijksuniversiteit Groningen (Sociale Psychologie), de Technische Universiteit Delft (Transport & Planning en Transport & Logistiek) en de Hogeschool van Amsterdam (Urban Technology, E-Mobility). De Hogeschool van Amsterdam voert haar onderzoek uit in nauwe samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Amsterdam ArenA.

Doelstelling

Doel van het U-SMILE-consortium is om te bepalen welke slimme (smart) mix van financiële en technologische maatregelen mobiliteitsgedrag kan beïnvloeden in een richting die goed is voor luchtkwaliteit en toegankelijkheid van steden. De maatregelen zijn smart in de zin dat gezocht wordt naar een combinatie van positieve en negatieve financiële prikkels, gecombineerd met innovatieve technologie. Het doel van de Hogeschool van Amsterdam is om in nauwe samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Amsterdam ArenA het effect te onderzoeken van maatregelen gericht op het bevorderen van elektrische taxi’s en elektrisch goederenvervoer.

Resultaten

De beoogde resultaten van de Hogeschool van Amsterdam zijn:

  1. Een evaluatie van de voorrangsregeling voor elektrische taxi’s op de taxistandplaats van Amsterdam CS;
  2. Een evaluatie van de vrijstelling van parkeergelden voor elektrische taxi’s in Amsterdam;
  3. Een roadmap voor het plaatsen van elektrische laadinfra die de elektrische taxisector in Amsterdam faciliteert;
  4. Een evaluatie van het effect op verkeerstromen door het bijplaatsen van laadpalen bij ArenA;
  5. Een inventarisatie van de mogelijkheden om meer goederenvervoer bij ArenA elektrisch te maken.

Contact

Bent u geïnteresseerd of wilt u weten wat dit project u te bieden heeft, neem dan contact op met projectleider Jan Dam, j.dam@hva.nl of Robert van den Hoed, r.van.den.hoed@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 apr 2016
Einddatum 31 mrt 2019