Kenniscentrum Techniek

Smart charging-strategieën (SIMULAAD)

Slim laden aan de hand van database met informatie over laadsessies in Nederland

Project

Hoe kunnen we de groeiende hoeveelheid elektrische auto's slimmer opladen, om de belasting op het elektriciteitsnetwerk te verminderen? Door middel van een vergaarde database met informatie over laadsessies in Nederland, wordt in dit project verschillende ‘smart charging’-strategieën onderzocht. HvA simuleert en analyseert met SIMULAAD de mogelijkheden van slimme laadstrategieën en de effecten op de laadinfrastructuur.

Slimme laadstrategieën zijn nodig om de toenemende belasting van het elektriciteitsnetwerk te verminderen. Dit is mede het gevolg van het snelgroeiende aantal elektrische auto’s in Nederland. Als veel laadsessies tegelijkertijd starten, bijvoorbeeld bij aankomst op het werk ’s morgens of bij thuiskomst ’s avonds, dan heeft dat een grote elektriciteitsvraag tot gevolg. Door sommige laadsessies later te laten beginnen, op te knippen in periodes, de laadsnelheid te verlagen of de auto’s elektriciteit terug te laten leveren aan het elektriciteitsnet, wordt de belasting van het elektriciteitsnet in de tijd uitgesmeerd.

Database maakt simulaties mogelijk

SIMULAAD maakt gebruik van een grote database met informatie over laadsessies in Nederland. Deze database biedt de mogelijkheid om een gedetailleerd beeld te krijgen van het laadgedrag van typische gebruikersgroepen, zoals thuisladers, kantoorladers, bezoekers van winkelcentra en taxi’s. Laadprofielen van deze gebruikersgroepen zijn de bouwstenen om het integrale laadgedrag op verschillende schaalniveau’s te simuleren, zoals wijk, regionaal of nationaal. De analyses en resultaten zijn met name interessant voor laadpaalexploitanten, netwerkbedrijven en netwerkbeheerders, energieleveranciers, gemeentes en overheden en particulieren.

Praktijkcases elektrisch wagenpark

Organisaties die willen overstappen naar elektrische wagenparken vragen zich af of slimme laadstrategieën netverzwaringskosten kunnen vermijden. SIMULAAD onderzoekt voor enkele praktijkcases hoe de transitie naar een substantiële elektrische vloot het beste kan worden gerealiseerd aan de hand van de smart charging-strategieën.

Partners SIMULAAD

Simulaad is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, ElaadNL, Gemeente Amsterdam, Enpuls B.V., Pitpoint B.V., MRA-Elektrisch, RoyalHaskoningDHV en Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd door TKI Urban Energy.

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 nov 2017
Einddatum 31 mrt 2020

Contact

Jan Dam