Kenniscentrum Techniek

Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën

Gecombineerde database maakt brede analyse elektrisch laden Nederland mogelijk

Project

Nederland heeft één van de meest uitgebreide publieke laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen ter wereld. Informatie over laadstations wordt bewaard in twee grote databases. De ene database dekt de vier grote steden (G4) en de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De andere dekt een groot deel van de overige provincies (EVnet). Het Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën combineert deze gegevens en dekt 80% van de publieke laadtransacties in Nederland. Hiermee zijn nieuwe inzichten mogelijk waarmee de bestaande laadinfrastructuur geoptimaliseerd kan worden.

Kennis over slim laden (smart charging)

Een gecombineerde database van Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën dekt 80% van de transacties aan publieke laadpalen in Nederland. Door de omvang ontsluit de dataset nieuwe kennis en informatie. Er kunnen bijvoorbeeld analyses worden gemaakt over hoe mensen de publieke laadinfrastructuur in het hele land gebruiken. Deze analyses leveren inzichten op over slimme laadstrategieën.

Slimme laadstrategieën zijn nodig, omdat er momenten op de dag kunnen ontstaan waarop teveel mensen tegelijkertijd hun voertuig in dezelfde buurt opladen. Dat kan voor overbelasting van de elektriciteitskabels en transformators zorgen. Slimme laadstrategieën kunnen deze overbelasting op het netwerk voorkomen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen op andere momenten, of tijdelijk minder, laden. Het Nationaal Dataonderzoek analyseert de mogelijkheden van verschillende laadstrategieën en de effecten op de huidige laadinfrastructuur.

Efficiënte uitrol van laadpalen

De HvA werkt al jaren samen met vier grote gemeentes (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) en de MRA aan het monitoren van het gebruik van de laadinfrastructuur. Dit levert data van ruim 5300 laadpalen op. De database van EVnet, die een groot deel van de overige provincies dekt, bevat de laadgegevens van circa 2200 laadpalen. Door de twee samen te voegen bevat de database van het Nationaal Dataonderzoek informatie over circa 7500 laadpalen.

De HvA zet de gebruiksdata door middel van filtertechnieken om in een bruikbare en schone set laadtransacties. De data wordt opgeslagen in een datawarehouse. Onderzoekers hebben voor hun analyses nu voor het eerst toegang tot beide databronnen.

De databases maken allerlei nieuwe analyses mogelijk, zoals: Wat is het effect van smart charging op het elektriciteitsnetwerk? Kunnen laadsessies eerder of later starten? Kan de snelheid van laden worden teruggeschroefd tijdens piekuren? Is het mogelijk om meer te laden als er veel productie is van duurzame energie? Waar laadt woon-werkverkeer? Deze analyses kunnen helpen om de uitrol van laadpalen efficiënter te maken.

De analyses zijn interessant voor verschillende belanghebbenden, zoals:

  • laadpaalexploitanten (bijvoorbeeld EVBox, Allego, The New Motion)
  • netwerkbedrijven en netwerkbeheerders (bijvoorbeeld Enexis, Stedin, Alliander, Tennet)
  • energieleveranciers (bijvoorbeeld Eneco, Vattenfal, Vandebron, Greenchoice)
  • gemeentes en overheden
  • particulieren

Optimaal benutten duurzame energie

Het integreren van de data is inmiddels voltooid. De onderzoekers van Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën streven er nu naar om:

  • meer inzicht in het potentieel van slim laden te krijgen (wie, hoeveel, wanneer kan laden);
  • meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om duurzame energieproductie te laten samenvallen met het laden van elektriciteit;
  • relevante kentallen voor bedrijven op het gebied van slim laden op te leveren en te ontsluiten. Hiermee kunnen nieuwe diensten worden ontwikkeld;
  • meer inzicht in interregionaal laadgedrag te krijgen, vooral van woonwerkverkeer;
  • meer inzicht in laadgedrag van specifieke groepen te krijgen, bijvoorbeeld van elektrische taxi’s.

Met het onderzoek draagt het project bij aan het optimaliseren van de investeringen die in de laadinfrastructuur in Nederland worden gedaan.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Jan Dam, projectleider Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën.

Samenwerking

Het Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Elaad, Gemeente Amsterdam, Enpuls B.V., Pitpoint B.V., MRA-Elektrisch en A.J. van Deudekom. Het project wordt gefinancierd door TKI Urban Energy.

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 31 dec 2018

Contact

Jan Dam