Kenniscentrum Techniek

me2

Project

me2 is een Europees Smart City project met als doel een nieuwe energie-marktplaats te creëren in een stedelijke omgeving. Lokale gebruikers van elektrische voertuigen (EV) en eigenaren van lokale slimme meters worden bijeen gebracht door een nieuw platform. Het project is onderdeel van het JPI Urban Europe Programma, waarin Europese onderzoeksinstellingen en bedrijven samenwerken aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en economische vitaliteit van steden.

In het project wordt technische en wetenschappelijke kennis van slimme netwerken, elektrische mobiliteit, business modellen en beleidsstimuleringsmiddelen toegepast om een innovatief dienstenconcept te ontwikkelen. Dit dienstenconcept wordt gevalideerd en geoptimaliseerd via twee praktische pilots en demonstraties in Amsterdam en Lissabon.

Partners in het me2-consortium zijn naast de Hogeschool van Amsterdam (Nederland/coördinator) de Catolica Lisbon School of Business and Economics (Portugal), MediaPrimer (Portugal), VPS Energy (Portugal), Lisboa E-NOVA (Portugal) en MOOSMOAR Energies (Oostenrijk).

Doel is het ontwikkelen en verifiëren van een stedelijke marktplaats dat vraagsturing van e-mobiliteit en automatisering van slimme meters bij elkaar brengt, met een innovatief business model. Op basis van analyses van EV laad-data en modellen van het elektriciteitsgebruik van consumenten worden me2-gebruikers gestimuleerd om hun elektriciteitsgebruik aan te passen, zodat zij zuiniger en milieuvriendelijker kunnen worden. Door middel van eigen metingen én onderlinge vergelijkingen worden de gebruikers beïnvloed op individueel én groepsniveau.

Door het gebruik van de me2 marktplaats te stimuleren, kan elektriciteitsgebruik geoptimaliseerd worden en fluctuerende hernieuwbare elektriciteitsproductie in evenwicht gebracht met de lokale, stedelijke netwerk.

  1. Een getest, gevalideerd en operationeel Smart City Aggregator platform. Het platform bestaat uit een informatief communityplatform (website en app) met gamification, een marktplaats die community's verbindt met energiegerelateerde producten en services en een B2B-interface geschikt voor een communitymanager of energieproviders.
  2. Twee pilots in twee verschillende contexten, de eerste in Lissabon en de tweede in metropoolregio Amsterdam. De eerste pilot verzamelde de ervaringen van een gemeenschap van voornamelijk gemeenteambtenaren. De focus was het bewustmaken en verminderen van het energieverbruik van huishoudens. De tweede pilot bracht gegevens samen op het me2 platform. Het ging om het energiegebruik en de energieproductie van huishoudens, de EV en zonnepanelen. De energiebehoeften van de twee gemeenschappen waren zeer verschillend. Ook de ervaringen met bestaande energieplatformen liep uiteen.
  3. Meer kennis van de integratie tussen elektrische mobiliteit en elektriciteitsgedrag. Met de kennis zijn verschillende mechanismen ontwikkeld. Bijvoorbeeld feedbackberichten met thema's die op de doelgroep zijn afgestemd, gamification met behulp van energiegegevens, slimme algoritmen en het creëren van milieubewustzijn en community building om sociale vergelijking en informatie-uitwisseling te faciliteren.
  4. Meer dan de helft van de deelnemers aan de pilot in Lissabon heeft het huishoudelijk energiegebruik met meer dan 10% verminderd. Dit was onder andere het gevolg van een toename in bewustwording en het ontvangen van feedbackberichten. Nederlandse deelnemers hebben tijdens een community-uitdaging het energiegebruik van hun private EV-lader tijdens piekuren met meer dan 30% verlaagd. Het potentieel voor verlaagde energiekosten voor consumenten werd berekend met behulp van de elektriciteitsprijzen op de markt. Een derde van de Portugese gebruikers kan meer dan 10% besparen op de energiekosten van hun huishouden door de energiebesparende maatregelen te nemen die ze in de pilot ook hebben uitgevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van dynamische prijzen. Bij de Nederlandse huishoudens zijn zowel het energieverbruik als de kosten niet afgenomen.
  5. Er is een beleidsverslag geschreven om te reflecteren op de Europese wetgeving en de vooruitzichten voor aggregators zoals me2. Strategieën zoals dynamische prijzen voor slim laden vallen nog niet binnen de huidige regelgeving. Door samen te werken met bestaande DSO's, bijvoorbeeld in de vorm van een licentieplatform, kunnen Smart City Aggregators waarde toevoegen aan data en hardwarefaciliteiten. Bevindingen uit het rapport en pilots werden samengevat in een overzicht van aanbevelingen voor nieuw beleid.
  6. Er is een realistisch businessplan is gemaakt om het potentiële aantal gebruikers te berekenen en een inschatting te maken van het percentage van de markt dat zou kunnen worden gedekt. Verschillende risicofactoren, zoals langdurige betrokkenheid van gebruikers, werden geïdentificeerd in een case study.

Bent u geïnteresseerd of wilt u weten wat dit project u te bieden heeft, neem dan contact op met Rene Bohnsack, r.bohnsack@ucp.pt.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jun 2016
Einddatum 01 mei 2018

Contact

Robert van den Hoed