Kenniscentrum Techniek

Comfortabel wonen in de zomer (Hitte in de woning)

Hoe houden we ons huis koel?

Project

Door de klimaatverandering zijn er in Nederland vaker periodes met hoge temperaturen, droogte en veel zon. Hierdoor neemt hinder door oververhitting in woningen toe. Bovendien kan een stijgende koelbehoefte in woningen leiden tot een stijgende energievraag, terwijl dit nog niet overal is meegenomen in de gemeentelijke warmtevisie. Hoe kunnen we de koelbehoefte van bewoners in een warmer wordend klimaat energiezuinig invullen, zonder de energievraag voor de stad als geheel te verhogen? Dat heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met meerdere partners onderzocht in het project Hitte in de woning.

Het aanpakken van deze kwestie vraagt om maatregelen op verschillende niveaus: gebied, gebouw en gedrag. Zo zoeken gemeenten naar hittebestendige maatregelen voor de inrichting van de buitenruimte en het effect hiervan op de temperatuur in de woning (gebied). Daarnaast hebben woningcorporaties behoefte aan een doordachte aanpak bij de renovatie van woningen, waarbij ze rekening kunnen houden met de binnentemperatuur (gebouw). Tot slot spelen ook bewoners een rol bij het beperken van hitte in hun woning (gedrag).

‘Tot op dit moment was er onvoldoende kennis over maatregelen tegen oververhitting die zich integraal op deze drie niveaus richten, zegt projectleider Froukje de Vries. ‘Het project Hitte in de woning heeft antwoord gegeven op de vraag wat de (toekomstige) koelbehoefte van Nederlandse woningen is, en welke maatregelen woningcorporaties, gemeentes en provincies kunnen inzetten om op energiezuinige manier aan deze behoefte te voldoen.’

Resultaten

Onderwijs

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam van de opleidingen Built Environment, Engineering en Datascience werkten mee aan dit project. Zo diende het onderzoek voor de minor Data Science als bedrijfsopdracht: studenten gingen aan de slag met een casus om opgedane kennis over dataverwerking en dashboardontwikkeling toe te passen. Ook hebben studenten deelgenomen aan onderdelen van het werkpakket, zoals simulaties, dataverwerking, variantenstudies en metingen.

Financiering en partners

Hitte in de woning is een RAAK-Publiek-project. Partners zijn:

  • Onderzoeksteam: Hogeschool van Amsterdam, W/E adviseurs, Klimaatverbond Nederland, TAUW, De Groene Huisvesters, GGD Gelderland-Midden
  • Overheden: Provincie Gelderland, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Nijmegen, Gemeente Arnhem, Gemeente Hilversum, Gemeente Amersfoort, Gemeente Westbetuwe, Gemeente Rotterdam, Gemeente Leiden
  • Corporaties: Ymere uit Amsterdam, Talis uit Nijmegen, Domijn uit Enschede, Kleurrijk wonen uit Westbetuwe, Portaal uit Nijmegen, Havensteder uit Rotterdam, Gooi en Omstreken uit Hilversum

Positie binnen onderzoeksprogramma

Dit project is uitgevoerd binnen het lectoraat Energie en Innovatie en Water in en om de stad van de faculteit Techniek van de HvA en is speerpunt van het Centre of Expertise City Net Zero van de HvA.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 2 juli 2024

Project Info

Startdatum 01 jun 2022
Einddatum 31 mei 2024