Kenniscentrum Techniek

Energiebesparing en verdienmodellen aanpassingen CV-installaties

Een stap vooruit in de energietransitie

Project

De overgang naar een gasvrije gebouwde omgeving is één van de pijlers van de energietransitie. Daarom vindt er nu veel onderzoek plaats naar de meerwaarde van lage-temperatuur-verwarmingssystemen in bestaande woningen, zoals warmtepompen. Naast dit soort oplossingen voor de lange termijn zijn er ook besparingen voor de korte termijn nodig. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van bestaande cv-installaties. Maar welke besparing levert dit op? En hoe kunnen zowel de consument als installateur hiervan profiteren? Dat onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) samen met Deltares, Energiepaleis, TVVL, FedEC en MilieuCentraal.

In veel woningen kan het aanpassen van bestaande cv-installaties helpen om te besparen op het gasverbruik voor het verwarmen van ruimtes. Dit kan door aanpassingen in de ketelinstellingen (verlaging aanvoertemperatuur) of het verwarmingssysteem (waterzijdig inregelen). Op dit moment is echter nog onduidelijk welke energiebesparing dit precies oplevert, zonder dat er comfortverlies ontstaat. Het onderzoek van de HvA (SIA-KIEM) moet daar verandering in brengen.

‘We gaan niet alleen na welke besparing de aanpassingen aan cv-installaties opleveren, maar gebruiken de cijfers vervolgens ook om woningeigenaren en installateurs te informeren’, vertelt projectleider Samuel de Vries. ‘Consumenten zijn namelijk onvoldoende op de hoogte van de mogelijke besparing. Daarnaast voeren installateurs deze maatregel nu nog weinig uit. Dat komt omdat woningeigenaren er niet om vragen, maar ook omdat er een risico op comfortklachten bestaat wanneer de aanvoertemperatuur niet goed gekozen wordt. Dat is voor beide partijen een gemiste kans.’

Werkwijze

In het project wordt eerst onderzocht welke energiebesparing het aanpassen van cv-installaties oplevert. Dit gebeurt door het analyseren van een bestaande dataset met meetgegevens van 120 woningen waarvan de aanvoertemperatuur experimenteel verlaagd is. Deze dataset is afkomstig uit het project WarmingUp, uitgevoerd door adviesbureau Deltares en installatiebedrijf Feenstra. Daarna wordt met een maatschappelijke kosten-batenanalyse met deze gegevens bepaald wat de terugverdientijden voor woningeigenaren zijn. Vervolgens wordt aan de hand van consumentenonderzoek van MilieuCentraal in 2022/2023 onderzocht in welke woningen de aanvoertemperatuur kan worden verlaagd zonder dat er comfortverlies ontstaat. Het doel is om deze woningen in de toekomst makkelijker te kunnen herkennen.

Resultaten

  • Een rapportage die inzicht geeft in de energiebesparing in verschillende type woningen, in relatie met comfortaspecten.
  • Een rapportage met richtlijnen voor een snelle verkenning van het potentieel, het kiezen van de toevoertemperatuur en bijbehorend advies. Installateurs kunnen deze gebruiken bij klantbezoek, zodat ze klanten gericht advies kunnen geven over aanpassing in de cv-regeling.
  • Communicatie- en voorlichtingsmateriaal gebaseerd op de resultaten, zodat de partners de kennis uit het onderzoek naar de beroepspraktijk en consumenten kunnen verspreiden.

Onderwijs

Vanuit hun derdejaars eindproject draagt een groep studenten van de opleiding Toegepaste Wiskunde bij aan dit project. Door statistische regressie en classificatie helpen zij de gasbesparing te kwantificeren en ontwikkelen ze methoden om woningen die geschikt zijn voor een lagere temperatuur beter te kunnen herkennen. Daarnaast kan een student afstudeerstage lopen op dit onderwerp.

Partners

  • Deltares (Kennisinstituut) – Verzamelt en beheert de experimentele data.
  • MilieuCentraal (Consumentenvoorlichting) – Deelt consumentendata uit hun verwarmingstest en neemt de lessen uit dit project mee in hun advies aan consumenten.
  • Energiepaleis (Adviesbureau verduurzaming woningen) – Adviseert woningbezitters.
  • TVVL (Kennisplatform installatietechniek) – Verspreidt kennis uit het onderzoek in de installatiesector.
  • FedEC (Beroepsvereniging energie-engineers en -adviseurs) – Verspreidt kennis uit het onderzoek in de installatiesector.

Lectoraat Energie en Innovatie

Dit project wordt uitgevoerd binnen het lectoraat Energie en Innovatie van de Faculteit Techniek van de HvA. Het lectoraat draagt met toegepast onderzoek naar duurzame energie en energiebesparing bij aan de energietransitie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 19 december 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 31 dec 2022

Contact

Samuel de Vries