Kenniscentrum Techniek

Effectiever meerdere auto’s laden met gelijkstroom (DC Laadplein)

Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt met partners een DC-Laadplein

Project

Het project DC-Laadplein is een vervanging van de huidige AC-Laadpleinen. Het nadeel van wisselstroom (AC) zijn de relatieve beperkte schaalbaarheidsmogelijkheden, het beperkte aanbod van AC-aansluitpunten en de beperkte sturingsmogelijkheden (regeltechnisch). In dit pilotproject ontwikkelt HvA samen met partners een technisch ontwerp voor een DC-Laadplein.

Gemiddeld gesproken zit er één laadpaal op één AC-aansluitpunt van een netbeheerder. Bij een AC-Laadplein zijn dat meer aansluitingen. Wanneer er echter meerdere auto’s tegelijkertijd gaan laden, zakt de spanning en stroomtoevoer terug en gaat daarmee de effectiviteit verloren om meerdere auto’s tegelijk te laden. Een DC-Laadplein (meerdere laadpalen) krijgt zijn stroom geleverd via een batterijopslagsysteem dat vervolgens weer is aangesloten op een AC-aansluitpunt. Het voordeel van een DC-Laadplein is de betere regelbaarheid en schaalbaarheid naar meerdere laadsessies tegelijkertijd. In principe zouden er dan 20 (of meer) elektrische auto’s voor enkele uren tegelijkertijd geladen moeten kunnen worden op een constante hoge stroomwaarde. Bijkomend voordeel voor de netbeheerders is dat DC Laadpleinen gaan zorgen voor een minder grote impact op hun AC-net. Dat komt doordat er met een DC Laadplein een kleinere AC-aansluiting nodig is. En dat komt weer doordat het DC Laadplein energie gaat bufferen met minimaal 1 MWh aan accucapaciteit. In de pilotfase zullen wij werken met een kleiner DC Laadplein systeem van 100 kW/100 kWh. De uiteindelijke capaciteit zal starten met een capaciteit van 500 MWh en in staffels van 200 kWh oplopen naar boven de 1 MWh.

Meer behoefte aan snelle laadoplossingen

Projectleider Robert Hemmen: “Het is heel mooi dat dit project er komt, omdat het uiteindelijk ook een product oplevert dat geleverd gaat worden op de Nederlandse-, en wie weet internationale-, markt voor e-mobility oplossingen. DC Laadpleinen spelen in de op de groeiende behoefte aan snellere laadoplossingen voor elektrische voertuigen op meerdere plaatsen. HvA speelt hierin een leidende rol.”

Slimmer laden in Nederland

Nederland beschikt wereldwijd over één van de meest uitgebreide publieke laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen. Hiermee ontstaan in toenemende mate kansen en uitdagingen om het aanbod van en vraag naar duurzame energie te optimaliseren in combinatie met de netcapaciteit. Slimme laadstrategieën spelen een noodzakelijke voorwaarde bij grootschalige uitrol van elektrisch rijden, kennis die bij uitstek ook toepasbaar is in andere landen wereldwijd.

Doel project

Het doel van dit project is om middels een pilot-project een technisch ontwerp te maken voor een DC-Laadplein, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor exploitanten van zo’n DC-Laadplein en deze ook daadwerkelijk te gaan bouwen en testen in de praktijk.

DC-kennis in het onderwijs

Robert Hemmen: “Een van de beoogde resultaten van het project is de oplevering van professionele en academische publicaties als ook (generiek) onderwijsmateriaal. Daarnaast zal de opgedane kennis ingebed worden in het reguliere lesprogramma van 3e en 4e jaar Techniek opleidingen.”

Partners

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) werkt samen met een consortium bestaande uit Allego, Ecotap en Time Shift Storage. De rol van partners is:

  • Allego: Systeemontwerp en installatie pilot op locatie.
  • Ecotap: Levering van vier DC-laders en inbreng kennis van laadpalen.
  • Time Shift Storage: Levering van een batterij opslagsysteem.
  • HvA: Projectmanagement, penvoerder en disseminatie.

Dit project wordt gefinancierd door TKI Urban Energy.

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 mrt 2021

Contact

Robert Hemmen