Kenniscentrum Techniek

De toekomst van elektrisch laden (Future Charging)

HvA onderzoekt met simulatiemodellen de effecten van nieuwe laadoplossingen

Project

Het aantal elektrische voertuigen maakt in Nederland een explosieve groei mee. Dat stelt gemeenten, laadexploitanten, energiebedrijven en netbeheerders voor een grote uitdaging: hoe kunnen zij deze schaalsprong op tijd faciliteren met voldoende laadinfrastructuur? In het project Future Charging onderzoekt De Hogeschool van Amsterdam (HvA) samen met 18 projectpartners de laadinfrastructuur van de toekomst.

Het doel van Future Charging is om middels diverse simulaties inzicht te krijgen in de effecten van toekomstscenario’s op het gebruik van laadinfrastructuur, de impact op het elektriciteitsnet en de openbare ruimte. Zo zal het team kijken naar de laadbehoeften in 2030 en scenario’s met snelladers en laadpleinen simuleren. Simulatieresultaten vormen het startpunt voor ontwerpstudies die leiden tot aanbevelingen voor de praktijk. Hiermee faciliteert en versnelt het onderzoeksproject de invoering van grootschalig elektrisch rijden. Onderzoek wordt verricht in het zogenaamde Living Lab, waarin theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden zijn.

Kennis van laadgedrag en simulatiemodellen

“Door onze grondige kennis op het gebied van laadgedrag en simulatiemodellen, kunnen we steeds beter scenario’s voor de toekomst rekenen en de toenemende belasting van het elektriciteitsnetwerk verminderen”, zegt projectleider Rick Wolbertus. Future Charging bouwt voort op het HvA-project IDO-Laad, over de optimalisatie en uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. “Binnen Future Charging bouwen we tevens verder uit naar verschillende type vervoer zoals logistiek en deelauto’s, maar kijken we ook verder naar andere laadoplossingen.”

Resultaten benut in onderwijs en praktijk

De ontwikkelde kennis wordt breder beschikbaar gesteld voor de beroepspraktijk, wetenschap en onderwijs. Onder andere met expertmeetings en workshops, professionele en wetenschappelijke artikelen, netwerkbijeenkomsten en onderwijsproducten, zoals case studies voor de HvA minor Data Science. Het project wordt daarnaast samen gedaan met studenten vanuit verschillende invalshoeken. Zowel studenten met een achtergrond in Engineering, Data Science, Beleid en Psychologie werken aan het project om het laadgedrag van de toekomst in kaart te brengen. Dit gebeurt zowel tijdens colleges, groepswerk, stages en afstudeermogelijkheden.

Partners

De HvA werkt samen met een consortium bestaande uit: TU Delft, UvA, Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, OverMorgen, Vattenfall, Engie, ParknCharge, ElaadNL, Social Charging, Taxi Centrale Amsterdam, Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, Connekt, Mister Green, Last Mile Solutions.

Gepubliceerd door  City Net Zero 3 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2019
Einddatum 30 apr 2024