Kenniscentrum Techniek

Innovatief warmtenet bedrijventerrein (RiRa Amstel III)

Hogeschool van Amsterdam geeft samen met partners vorm aan de lokale energietransitie

Project

Het Amstel III bedrijventerrein ondergaat een metamorfose de komende jaren. Het terrein ontwikkelt zich van bedrijvenzone naar woon-werkgebied. Tegelijk is er sprake van strengere wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid. Het consortium RiRa Amstel III ontwerpt een collectieve warmte- en koudenet. Dit helpt vastgoed eigenaren 100% te verduurzamen op warmtegebied zonder zelf al te grote investeringen zelf te hoeven doen.

Op dit moment wordt onderzocht of het te realiseren warmte- en koudenet kan voorzien in een groot deel van de warmte- en koudebehoefte van de grote gebouwen en bedrijven op het bedrijventerrein. Het is de bedoeling hiervoor de restwarmte van vier grote datacenters die in het gebied staan te gebruiken. Dit betekent op jaarbasis een flinke vermindering van de CO2 uitstoot voor de gebouwen die nu nog gas gebruiken als primaire energiebron voor de verwarming en tapwater.

Stengere duurzaamheidsnormen

Nieuwbouw vastgoed moet vanaf 2020 voldoen aan nieuwe en strengere BENG duurzaamheidsnormen. Het vastgoed moet na 2020 overstappen op hernieuwbare vormen van energie, zoals warmtepompen of aansluiting op een warmtenet. Vanaf 2030 moeten gebouwen van het gas af. Deze ontwikkelingen maken dat het nu al belangrijk is na te denken over de implicaties voor nieuwbouw.

Innovatief warmtenet

Projectleider Robert Hemmen: “We ontwikkelen een nieuwe innovatie om restwarmte van o.a. de Equinix datacenters door te leiden naar de gebouwen in het bedrijvengebied. De HvA als kennisinstelling is mede-initiatiefnemer, penvoerder en programma manager van dit project, dat op steenworp afstand ligt van de HvA in het grootste bedrijventerrein van Nederland.”

Design Thinking methode

Het doel van het project is om te komen tot een collectief gedragen warmtenet. Centraal in de ontwikkeling van het systeem staan dan ook de wensen en behoeften van de gebruikers van het terrein zoals verhuurders, huurders, nutsbedrijven en exploitanten van energienetwerken. De projectgroep zet de Design Thinking methode in om de wensen van de gebruikers inzichtelijk te maken. De gebruikers worden ook betrokken bij het ontwikkelen van een visie op de ontwikkeling van het warmtenet.

Opbrengsten RiRa Amstel III

Het project levert een marktmodel op en een businessplan voor open warmte- en koudenetten. Het marktmodel is een dynamische verrekening van restwarmte. Het geeft inzicht in de beheer van infrastructuur, alternatieve governance en financieringsmodellen die passen bij kleinschalige initiatieven. Het model helpt kosten efficiënte dienstverlening te ontwerpen voor de keten: energie afname, levering en transport die ook elders in Nederland kan worden toegepast.

De ontwikkelde methode wordt toegepast in Amstel III en de omgeving. Het projectteam geeft met een businessmodel gebouweigenaren inzicht in het gebruik van restwarmte van een datacenter en andere restwarmtestromen in de directe omgeving, zoals open WKO-bronnen.

Resultaten benut in onderwijs

Enkele technische opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam benutten de resultaten van RiRa Amstel III in het onderwijs. Hoofddocent dr. Renee Heller zorgt dat de onderzoeksresultaten onafhankelijk beoordeeld en nagerekend worden. Studenten draaien mee in het project om ondersteunende taken uit te voeren, zoals het uitvoeren van diepte-interviews, draagvlakstudies, kostprijsberekeningen en energieberekeningen.

Partners

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) werkt samen met een consortium bestaande uit Equinix, Escoplan, Huygen, Greenvis en VillaVille. De rol van de partners is:

  • Greenvis: adviseur en ontwikkelaar van warmtenetten.
  • Huygen: energieadviseur en ontwikkelaar voor energieoplossingen binnen gebouwen.
  • Equinix: ontwikkelaar en beheerder van datacenters wereldwijd. In dit project zijn zij de toeleverancier van de restwarmte die vrijkomt bij het beheren (en koelen) van grote hoeveelheden servers in een datacenter.
  • VillaVille: Vastgoedadviseur.
  • Escoplan: Financieel adviseur en ontwikkelaar van zogenaamde ‘gebieds-ESCO’s’ (financieringsoplossingen).
  • HvA: Penvoerder, programmamanager en onafhankelijk adviseur.

Dit project wordt in nauwe samenwerking opgezet met de gemeente Amsterdam en andere direct/indirect belanghebbenden zoals Waternet, verhuurders en huurders in het gebied.

Over bedrijventerrein Amstel III

Kantoren- en bedrijvengebied Amstel III is met 250 hectare het grootste bedrijventerrein in Nederland. Het ligt in Amsterdam Zuidoost. Amstel III is onlangs een nieuwe weg ingeslagen met een geleidelijke transformatie van mono-functioneel werkgebied naar een gemengd (hoog)stedelijk werk-woongebied in de kantorenzone, en een gemengd werkgebied in de bedrijvenzone.

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 jun 2021