Kenniscentrum Techniek

Hittebestendige Stad

Hoe houden we de stad leefbaar tijdens hittegolven?

Project

Klimaatverandering zorgt ervoor dat onze steden steeds vaker last hebben van extreme neerslag, hittegolven en extreme droogte. Tijdens zomers met hoge temperaturen is het moeilijk om prettig te leven in de stad. Het kan in steden ’s nachts tot 7 graden warmer worden dan op het platteland. De hitte veroorzaakt problemen zoals uitzettende brugdelen, blauwalg in zwemwater en kans op oververhitting van het publiek tijdens grote evenementen. Wat kunnen gemeenten doen om ervoor te zorgen dat de stad bestand is tegen hitte?

Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam binnen het project “Hittebestendige stad” hulpmiddelen voor gemeenten om de hitteproblemen in kaart te brengen, en zoekt naar manieren om de problemen te verminderen. Door de stad anders in te richten kunnen hitteproblemen beperkt worden. De projectgroep wil uiteindelijk met de gemeenten een aantal richtlijnen opstellen voor het voldoende hittebestendig inrichten van de stad.

Hitteproblemen in kaart brengen

Gemeenten kunnen met behulp van een mindmap op een rij zetten welke hitteproblemen er zijn in de stad als geheel. De mindmap hierboven is ontwikkeld door de HvA. Om preciezer in kaart te brengen welke hitteproblemen in welk deel van de stad voorkomen, zijn hittekaarten nuttig. Een hittekaart is een plattegrond van de stad of een wijk waarop bijvoorbeeld wordt aangegeven hoe warm het er op een hete dag wordt. Gecombineerd met bijvoorbeeld de locaties van veel ouderen of veel voetgangers geeft die inzicht in waar de gemeenten extra aandacht aan hitte wil geven en welke wijken extra zorg nodig is.

Maatregelen: wat werkt?

Maar hoe maak je een wijk of straat hittebestendig? Welke maatregelen werken het best, en zijn haalbaar? Niet elke winkelstraat heeft bijvoorbeeld ruimte voor bomen om het winkelend publiek schaduw te geven. Werken groene daken dan goed, of helpt het als er met koelere materialen dan steen en asfalt wordt gewerkt? De projectgroep onderzoekt met behulp van simulaties welke maatregelen het best werken.

Voorkomen is beter

Door tijdens het ontwerpen van een nieuwe wijk al rekening te houden met mogelijke hitteproblemen, kan worden voorkomen dat deze problemen ontstaan. De projectgroep organiseert symposia waar ze verschillende denkrichtingen bespreken met gemeenten, om uiteindelijk een aantal ontwerprichtlijnen te kunnen publiceren die door alle gemeenten kunnen worden gebruikt.

Betrokken partijen

De Hittebestendige Stad is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder), Hanzehogeschool Groningen, Gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Beverwijk, Breda, Castricum, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Rheden en Tilburg, gemeentelijke samenwerkingsverbanden RIVUS en BUCH, ProRail, WEnR, Tauw, Provincie Noord Brabant, Wetterskip Fryslan, GGD Amsterdam, Stichting CAS, Klimaatverbond Nederland, City Deal klimaatbestendige stad, VNG, DRPA en Bouwcampus.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Kluck, projectleider Hittebestendige Stad.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 mrt 2018
Einddatum 29 feb 2020