Kenniscentrum Techniek

Coole maatregelen tegen hitte in steden (Cool Towns)

Cool Towns: Europese gemeenten ontwikkelen groene maatregelen tegen hitte

Project

Hittestress in grote steden is een onderwerp dat in Europa al jaren stevig op de agenda staat. Hittestress beperkt zich niet tot de grote steden; ook kleine en middelgrote steden hebben er mee te maken. De Hogeschool van Amsterdam start samen met 12 Europese partners het project Cool Towns om Europese gemeenten te helpen hitteproblemen op te lossen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Onderzoekers van de HvA werken aan een hittestress tool voor de stedelijke omgeving. Dit doen zij samen met partners en in een internationaal multidisciplinair team. De tool ondersteunt gemeentelijke besluitvorming bij het nemen van klimaatadaptiemaatregelen door onder andere vergroening.

Hitteproblematiek in kaart

Onder leiding van de HvA brengen betrokken regio’s en gemeenten de hitteproblematiek in kaart van hun pilotgebieden en experimenteren zij met de ontwikkeling van ‘coole’ maatregelen. De zeven pilotstudies verrijken tussentijds de ontwikkeling van de besluitvormingstool. Daarnaast wordt er trainingsmateriaal ontwikkeld om oplossingen toegankelijk te maken voor meer middelgrote Europese steden.

Cool Towns is een Interreg 2 Zeeën project en loopt van 1 september 2018 tot 1 oktober 2022. De HvA onderzoeksactiviteiten aan Cool Towns worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en Provincie Zeeland.

Heat Stress Measurement Protocol

Afgelopen zomer heeft weer eens laten zien dat het bittere noodzaak is om steden versneld hittebestendig te maken. Hittegolven zetten de leefbaarheid onder druk en ontwrichten het gebruik van vitale functies. Maar hoe verkrijg je volledig inzicht in de hitteproblematiek? Welke verkoelende oplossingen werken per type buitenruimte? Op donderdag 19 november 2020 presenteerde projectleider en onderzoeker Gideon Spanjar tijdens een Webinar het Cool Towns meetprotocol en de bevindingen van twee jaar meetonderzoek.

Op basis van de twee jaar meetervaring is het 'Cool Towns Heat Stress Measurement Protocol' ontwikkeld. Het geeft ondersteuning om de volgende drie complementaire methodes uit te voeren:

  1. Gebiedsanalyse inclusief de ruimtelijke (bebouwde) context die invloed heeft op het beleefde en gemeten thermische comfort;

  2. Vragenlijst om de thermische perceptie van gebruikers ten aanzien van de buitenruimte en ontwikkelde interventies te inventariseren;

  3. Meten van de gevoelstemperatuur (PET) met mobiele weerstations.

'Het protocol biedt essentiële stap-voor-stap begeleiding om een volledige Thermal Comfort Assessment (TCA) op straatniveau uit te voeren. Vanaf de voorbereiding tot veldwerk en analysefase', vertelt projectleider en onderzoeker Gideon Spanjar. 'Het bevat een open-access beschikbare checklist om te gebruiken tijdens het veldwerk en instructies per type interventie en buitenruimte. Het protocol biedt daarmee alle informatie om als beleidsmaker, ruimtelijke ontwerper of klimaatadaptatie adviseur zelf aan de slag te gaan met het meten van maatregelen. Zo kan een gedegen kosten-baten afweging gemaakt worden van verschillende maatregelen voor een daadkrachtige hittebestendige inrichting van steden.'

Partners Cool Towns

Team Cool Towns

Gepubliceerd door  Urban Technology 18 september 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2018
Einddatum 01 okt 2022