Kenniscentrum Techniek

Slimme stadslogistiek Food Center Amsterdam

Van gebundelde belevering tot stadshubs, slimme bouwlogistiek en collectieve afvaldiensten

Project

Food Center Amsterdam (FCA) is volop in beweging. Herontwikkeling van het gebied is gestart, met als doel: minder bedrijven en meer woningen op het terrein. Doordat de vraag naar logistiek hierdoor in zijn totaalheid toeneemt, heeft het gebied diverse uitdagingen. Van toevoer van goederen tot woonverkeer en bouwlogistiek tijdens de werkzaamheden. In dit project wordt onderzocht hoe de logistiek efficiënter en slimmer kan, door bijvoorbeeld het bundelen van leveringen en stadshubs.

De bereikbaarheid van het FCA zal naar alle waarschijnlijkheid verslechteren. Dit heeft te maken met een herstructureringsproject van het terrein, met extra bouwlogistiek als gevolg. Geleidelijk krijgen ongeveer 20 bedrijven een nieuw onderkomen en gaat 1/3de van het huidige totale oppervlak gebruikt worden voor woningbouw en horecagelegenheden. Dit komt bovenop de bestaande horecalogistiek, die met goederenvervoer al veel overlast veroorzaakt in de buurt. Bovendien zal de bereikbaarheid extra afnemen door projecten van de gemeente Amsterdam, die bestaan uit het schone lucht-actieplan en de 7,5 ton restrictie door het kades en bruggen-project . De Hva zoekt naar slimme oplossingen om de totale stadslogistiek in en rondom FCA te verbeteren: inrichten van collectieve bezorgdiensten en afvallogistiek en benutten van slimme bouwlogistiek.

Real-time data vergaren

De Hva onderzoekt de ingaande logistieke stromen in de vorm van personeel, klanten en leveranciers; hier heeft het FCA weinig tot geen inzicht in. Ook is er geen recent overzicht van de soorten modaliteiten die naar het terrein komen en op welke dag de piekmomenten zijn. Door continu real-time data te verkrijgen over de ingaande stromen, wordt door HvA gemeten en geanalyseerd hoeveel en wat voor voertuigen er het terrein opkomen. Deze data dienen als basis voor HvA om gerichte logistieke oplossingen aan te bieden, en om de overlast die ervaren wordt door de buurt te verminderen.

Infarcten, overlast en gevaarlijke situaties

Eerste cijfers laten zien dat personenauto’s (klant en personeel) met 44% de grootste gebruikers FCA zijn. Bestelbusjes leveren de meeste overlast op. Per dag komen er ruim 1000 bestelbusjes naar het FCA, die dagelijks Amsterdam ingaan om te beleveren bij de klanten of uit de stad komen om producten op te halen. Er zijn piekmomenten van 300 vervoersbewegingen in een uur. Gezien de toekomstige woonwijk waar de bestelbusjes en personenauto’s doorheen mogen rijden, zorgt dit voor extra infarcten, overlast en gevaarlijke situaties. Bovendien speelt de vraag of de Haarlemmerstraat deze toenemende drukte aan kan, wat betreft toevoer en zwakte van de kade.

Van gebundelde belevering tot stadshubs

Om de huidige drukte en toekomstige infarcten tegen te gaan, worden diverse oplossingen geanalyseerd voor de FCA-buurt:

  • Gebundelde belevering: collectieve bezorgdienst met de 50 ondernemers op het terrein, door het gebruik van digitale platformtechnologieën. In samenwerking met Easy Dish.

  • Stadshubs: leveranciers brengen hun bestellingen naar de rand van de stad, waarna een distributeur de goederen in één keer emissievrij de stad in brengt. Dit levert efficiëntie en besparing op het milieu op. In samenwerking met TringTring.

  • Slimme bouwlogistiek: vervoer over water om de drukte op de wegen te verminderen. In samenwerking met VolkerWessels.

  • Collectieve afvaldiensten: stroomlijnen van afval, emballage en fust, zodat de vele afvalverwerkers op het terrein worden gereduceerd.

Betrokken partijen onderzoek

Food Center Amsterdam is de grootste betrokken partij, samen met de 50 groothandels die na herontwikkeling op het terrein blijven en meedoen met de pilot. Vernieuwing en duurzame bedrijfsvoering staan op het netvlies van de directie van FCA. Samenwerking met concullega’s en leveranciers is daarom essentieel om voorloper te zijn in de duurzame beweging die zij voor ogen hebben. Verder zorgt Easy-Dish voor de digitale applicatie voor gebundelde inkoop en bestellingen en helpt TringTring voor emissieloos vervoer met de bakfiets. Marktkwartier West werkt aan de toekomstige woonwijk in FCA en is daarom als partner essentieel voor het onderzoek. Daarnaast is bouwonderneming VolkerWessels een betrokken partij omtrent slimme bouwlogistiek.

Studenten en stagiars helpen mee

Bij het onderzoek van HvA zijn continu studenten en stagiairs betrokken. Zij helpen mee met het uitvoeren en evalueren van tellingen rondom FCA. Daarnaast halen zij bestelinformatie op bij de horecaondernemers in FCA. De vergaarde data maken vormen de basis voor het opstellen van een nieuw concept voor distributie. In 2017 hebben meerdere studenten tellingen van vervoersbewegingen gedaan. In 2018 deden opnieuw studenten metingen voor specifiek afvallogistiek. In 2019 hebben drie stagiairs de huidige situatie in FCA en de stadslogistiek in kaart gebracht. Voor het pilotproject in 2020 zoeken studenten samen met stagiairs naar gerichte oplossingen voor de buurt.

Gepubliceerd door  Urban Technology 5 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 30 jun 2020