Kenniscentrum Techniek

R-Link

Inregeling communicatie tussen partijen bij kleinschalige initiatieven voor standslandbouw en groen

Project

Hoe kunnen kleinschalige initiatieven in de gebiedsontwikkeling bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Hoe kun je zittende partijen en hun belangen meenemen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Hoe betrek je burgers bij ruimtelijk beleid, de energietransitie en het maken van een Omgevingsvisie?

Deze en andere vragen over het ontwikkelen van de stad met de stad – burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties – vormen de kern van het onderzoek R-LINK. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) richt zich specifiek op de lessen die we kunnen trekken uit 14 praktijk-cases van burgerparticipatie in gebiedsontwikkeling. Daarnaast ontwikkelde HvA het Omgevingscanvas dat ondersteuning biedt bij projecten die de ambitie hebben om aan te sluiten bij en rekening te houden met de wensen en belangen van bewoners, gebruikers en andere betrokkenen bij een gebied. In een kortlopend project worden de lessen en het Omgevingscanvas nu specifiek vertaald voor gebruik bij ruimtelijke projecten in het kader van de energietransitie.

Ga naar de website over R-Link voor de resultaten van het project; Het Omgevingscanvas en 14 praktijkcases.

Betrokken partijen

Onderzoeksinstellingen: Wageningen UR (trekker), Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, AMS.

(semi) overheid: Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Amsterdam Economic Board.

Initiatieven: Amsterdam: Noordoogst, Boeletuin, Park om de Hoek, Tuinen van West; Groningen: Toentje, Tuin in de Stad.

De overige partijen van het consortium zijn te vinden op de site van R-LINK.

Contact

Video Motivations for people to Engage in Urban Green Space Development

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bovenstaande video is in het Engels opgenomen. De video 'Motivations for people to Engage in Urban Green Space Development (R-LINK)' maakt deel uit van het lesmateriaal van de MOOC Co-creating Sustainable Cities.

Copyright Amsterdam Institute for Advanced Metropolotan Solutions (AMS Institute), licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) 4.0 International License.

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 apr 2016
Einddatum 01 apr 2019

Contact