Kenniscentrum Techniek

Keten- en netwerkstrategieën voor MKB-ondernemingen in Mainports

Project is afgerond

Project

De logistieke sector in de Nederlandse mainports is van groot economisch belang en draagt substantieel bij aan de economie. Door globalisering worden de logistieke ketens steeds internationaler en moeten logistieke ondernemingen in toenemende mate concurreren op internationaal niveau. In deze dynamische context hebben ondernemingen daarnaast te maken met veranderende en scherpere eisen op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid, efficiency, flexibiliteit, transparantie, veiligheid en duurzaamheid.

Het project ‘Keten- en netwerkstrategieën voor MKB-ondernemingen in Mainports’ onderzoekt de volgende vragen:

  • Welke mogelijkheden biedt de huidige keten- en netwerkpositie aan de diverse MKB-ers in de Nederlandse mainports
  • Wat zijn de actuele ontwikkelingen in de logistiek van de Nederlandse mainports en welke innovatiekansen bieden deze ontwikkelingen het MKB?
  • Wat zijn de kritische succesfactoren en eventuele struikelblokken voor MKB-ers bij de nieuwe ontwikkelingen in de logistiek van mainports en op welke wijze kan het MKB de kansen benutten?

Schiphol Group, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Air Cargo Netherlands, ORAM, Deltalinqs, EVO, Transport en Logistiek Nederland, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, VU, TNO.

Doelstelling is om het MKB in staat te stellen zich beter strategisch te positioneren.

  • Benchmark airportseaportregio’s
  • Checklist Supply Chain Finance
  • Checklist Synchromodaliteit
  • Keten- en netwerkmatrix
  • Leaderfirmrapporten
  • Onderzoeksrapport (terug)schakelen naar ketendenken

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Dick van Damme, d.a.van.damme@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2010
Einddatum 31 okt 2014

Contact