Kenniscentrum Techniek

E-mobility & City Logistics

Trekker: Lector Walther Ploos van Amstel (City Logistiek)

Project

Het vervoer in steden moet en kan schoner. Dit besef groeit bij overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Met het project E-mobility & City Logistics ondersteunt de Hogeschool van Amsterdam de ambitie naar zero emissie stedelijk vervoer. Hiervoor wordt de kennis over logistieke stromen (uit Smart Mobility & Logistics) gecombineerd met de kennis over laadinfrastructuur en verdienmodellen voor e-mobility (uit Smart Energy Systems).

Met de groei van Amsterdam in zowel bewonersaantal, bedrijvigheid als bezoekers nemen de vervoerstromen in de stad toe. De vele conventionele bestelauto’s, vrachtwagens, bussen en taxi’s die elke dag rondrijden zijn een belangrijke bron van lucht- en geluidsvervuiling. Een vervuilde stad is niet aantrekkelijk om te bezoeken, in te wonen of te investeren. Daarom streven gemeenten en ondernemers naar emissievrije stadsdistributie en busvervoer in 2025.

Elektrisch bestelauto’s en vrachtwagens zijn stil en veroorzaken geen lokale vervuiling. Daarnaast zijn ze vaak kleiner en daarmee veiliger voor de omgeving. Een grootschalige inzet van elektrische voertuigen draagt positief bij aan de gezondheid van inwoners en bezoekers, de leefbaarheid en de economische vitaliteit van de metropool regio Amsterdam.

Samen met partners uit de praktijk werkt de HvA aan een grootschalige inzet van elektrische voertuigen voor het transport van goederen en het leveren van diensten. Daarvoor onderzoekt het project de omvang en ontwikkelingen in de vervoerstromen in steden en de behoeftes bij stakeholders. Het project beoordeelt en ontwerpt technische en logistieke oplossingen met elektrisch vervoer en realiseert deze samen met partners in de proeftuin de metropoolregio Amsterdam. Daarnaast brengt het project in kaart welke rol de overheid speelt bij het stimuleren, faciliteren, coördineren en reguleren van schone stedelijke distributie en het opzetten van lokale experimenten.

De komende 2 jaar levert het project op:

  • Haalbaarheidsstudies voor inzet EV in belangrijke sectoren
  • Een studie naar oplaadhotspots
  • Een monitoringstool/database voor evaluatie van EV gebruik bij bestelauto’s en vrachtwagens

Bent u geïntresseerd in dit project? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider E-mobility & City Logistics Susanne Balm: s.h.balm@hva.nl of Lector City logistics Walther Ploos van Amstel: w.ploos.van.amstel@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 18 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 31 dec 2016

Contact