Kenniscentrum Techniek

Smart Urban Farming - consumentenonderzoek

Project

Met de huidige land- en tuinbouwmethoden worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen en pesticiden gebruikt. Om een grote slag te slaan in de verduurzaming van voedselproductie voor de stad is een totaal andere benadering nodig. Een nieuwe vorm van voedselproductie die bij de HvA onderzocht wordt is smart urban farming, het telen van gewassen in de stad met behulp van slimme technologieën. Maar wat vindt de consument hiervan?

Om deze technische innovaties te laten slagen wordt tegelijkertijd onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kansen van smart urban farming. Het project ‘smart urban farming - wat vindt de consument?’ richt zich op de acceptatie van smart urban farming door de consument en op het genereren van ontwerpcriteria voor het ontwikkelen van consumentenproducten die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker. Daarnaast beoogt het project bij te dragen aan het maatschappelijk debat over het inzetten van technologie voor het duurzaam produceren van voedsel dichtbij de plek van consumptie. Samen met studenten en partners op de Knowledge Mile wordt er kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder gebruikers. Hierbij worden de ontwerpen en prototypes die ontwikkeld zijn aan de HvA ingezet om de gebruiker goed te informeren.

Dit project vindt plaats binnen het thema Circular Design & Smart Production van het onderzoeksprogramma Urban Technology en het speerpunt Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Het is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Amsterdam Creative Industries Network, Varipar, GrownDownTown, HAS Den Bosch en verschillende partijen op de Knowledge Mile.

Dit project richt zich op het genereren van inzichten in de acceptatie van consumenten voor smart urban farming en het formuleren van ontwerpcriteria om de ontwikkeling van smart urban farming thuismodules aan te laten sluiten bij de behoeften van de consument. Het project beoogt bij te dragen aan het maatschappelijk debat over het gebruik van innovatieve technologie bij voedselproductie.

Tot de (beoogde) resultaten behoren:

  • Toolkit voor ontwerpers om samen met de gebruiker disruptieve innovaties vorm te geven;
  • Een ontwerp van een consumentenproduct voor smart urban farming thuis;
  • Publicatie van inzichten in de voorwaarden voor acceptatie van smart urban farming door de consument;
  • Overzicht van ontwerpcriteria voor het ontwikkelen van smart urban farming modules om thuis groenten te produceren die aansluiten bij de behoeften van de consument.

Inge Oskam - Lector Circular Design and Smart Production
Yanti Slaats – Onderzoeker Circular Design and Smart Production

Meer informatie of meedoen aan dit onderzoek kan door contact op te nemen met: Yanti Slaats ( y.slaats@hva.nl)

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 mrt 2011
Einddatum 30 apr 2013

Contact