Kenniscentrum Techniek

Repurpose Driven Design and Manufacturing

Strategieën voor nieuwe bestemmingen voor afgedankte materialen

Project

Oude ArenA stoelen, vrachtwagenzeilen en de gele NS-borden met treintijden, stuk voor stuk materialen die te waardevol zijn om weg te gooien na gebruik. Maar hoe maak je er een nieuw product van? De HvA onderzoekt nieuwe ontwerp-, productie- en business model strategieën voor dit soort ‘Repurpose’ toepassingen.

Materialen met een nieuwe bestemming

Wat is Repurpose

Repurpose: een (deel van een) object opnieuw gebruiken met een ander doel. Denk aan de tassen van Freitag, gemaakt van oude vrachtwagenzeilen. Het is een interessante optie voor reststromen die te waardevol zijn voor recycling of zelfs verbranding, maar zich niet lenen voor hogere circulaire verwaarding, zoals bij Repair, Refurbish of Remanufacture.

MKB-reststromen

Het MKB heeft veel van dit soort reststromen, maar weet niet hoe ze een nieuwe bestemming te geven. Huidige business modellen, ontwerp- en productiemethoden zijn vaak niet bruikbaar, omdat de kwaliteit van de reststromen verschilt en de beschikbaarheid niet constant of zelfs beperkt is.

Inge Oskam, lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen bij de HvA: “We zien unieke kansen voor hergebruik van afgedankte producten en materialen met meer behoud van waarde dan bij recycling. Over deze repurpose strategie is nog niet veel kennis beschikbaar, maar dat is wel nodig om over te kunnen stappen naar circulair materiaalgebruik. Juist deze kennis ontwikkelen we in dit project.”

Minder afval

Het doel van dit project is om kennis te ontwikkelen voor nieuwe circulaire ontwerp-, productie en businessmodel strategieën. Zodat afvalinzamelaars, ontwerpers en producenten aan de slag kunnen met Repurpose Driven Design and Manufacturing (RDD&M). En natuurlijk om impact te realiseren in termen van minder afval en behoud van grondstoffen in de keten.

Nieuwe strategieën

Dat begint met het inventariseren en analyseren van afgeronde en nieuwe Repurpose cases. Hoe ziet het ontwikkelproces er uit en welke knelpunten komen daarin naar voren? Welke keuzes worden gemaakt ten aanzien van ontwerp, productie- en business model strategieën? Aan het einde van het project worden alle bevindingen gepresenteerd in een circulair inspiratieboek, een tentoonstelling tijdens de Dutch Design Week en wetenschappelijke publicaties.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

RAAK en KIEM

In dit project wordt voor een deel voortgebouwd op bestaande relaties uit eerdere RAAK- en KIEM projecten, bijvoorbeeld over hergebruik van textiel, de inzet van digitale productietechnieken in combinatie met houtzaagresten en het zoeken naar een nieuwe toepassing voor de Arena stoeltjes. Met als doel om bedrijven uit de maakindustrie, creatieve industrie en de afvalketen bij elkaar te brengen, zodat er duurzame samenwerkingen kunnen ontstaan tussen aanbieders en afnemers van reststromen.

Partners

Het project is een samenwerking tussen kennisinstellingen (HvA en TU Delft), ontwerpers (Cartoni, Studio Hamerhaai, Tolhuijs Design en VerdraaidGoed), productbedrijven (Ahrend, Bugaboo, Springtime en Fiction Factory) en inzamelaars van reststromen (Groencollect, Renewi). Voor de overdracht van kennis werkt de HvA samen met netwerkorganisaties (FME) en platforms (CIRCO, Amsterdam Made).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 22 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 01 apr 2022

Contact

Mark Lepelaar
Annelies de Leede