Kenniscentrum Techniek

Open Collaborative Business Modelling voor de verpakkingswaardeketen (Circular Packaging)

Samenwerken aan circulaire en biobased verpakkingen

Project

In het project Circular Packaging past de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een nieuwe en eigen ontwikkelde methodiek - Open Collaborative Business Modelling methodiek (OCBM) - toe om waardeproposities voor circulaire en biobased verpakkingen te ontwikkelen. Het project, gefinancierd door SIA KIEM-ce (circulaire economie), is een samenwerking met diverse partijen uit de verpakkingsketen om de circulaire economie te versterken.

Olifantsgras

De inzet van biobased materialen is essentieel voor het terugdringen van het gebruik van fossiele plastics en – uiteindelijk – voor het bereiken van een volledig circulaire economie. De specifieke waardeketen waar het project zich op richt is die van verpakkingen op basis van olifantsgras / miscanthus. Dit is een gewas dat in Nederland wordt verbouwd en waar onder andere papier en kunststof van gemaakt kunnen worden.

De OCBM-methode

De partijen uit de keten werken met behulp van de OCBM-methode aan een circulair businessmodel voor verpakkingen. Dit KIEM-ce-project helpt enerzijds om de OCBM-methode op een laagdrempellige manier te valideren in een specifieke sector, in dit geval biobased verpakkingen. Anderzijds willen we voor die specifieke sector antwoord vinden op de vraag welke waardeproposities en ketenpartners nodig zijn om tot een haalbaar businessmodel te komen voor een biobased verpakking van olifantsgras.

De OCBM-methode is in 2018 ontwikkeld binnen een SURF PopUp-project (NWO-financiering), als onderdeel van de HvA-brede ambitie om Smart City-projecten te ondersteunen met kennis en tools. Dit wordt gedaan via de HvA Smart City Academy.

Verpakkingen verduurzamen

Door ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau komt er steeds meer druk op het verpakkende bedrijfsleven te liggen om product-verpakkingscombinaties te verduurzamen. Door commitment als het Plastic Pact zoeken steeds meer bedrijven naar duurzame alternatieven voor plastic. Een materiaalinnovatie als Vibers kan hier aan bijdragen; Vibers (projectpartner) is een bedrijf dat olifantgrans als grondstof gebruikt voor het produceren van onder andere verpakkingsmaterialen.

Dit project is een mogelijke opstap naar een groter onderzoeksprogramma, waarin we vraagstukken willen oppakken rondom het verduurzamen van verpakkingen in een specifieke waardeketen. We verwachten binnen dit project het netwerk hiervoor te ontwikkelen. Daarnaast willen we beter zicht krijgen op de vragen die er ontstaan rondom de introductie van een nieuw materiaal en de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners.

Onderwijs in actie

Studenten van Industrial Design Engineering werken in het 2e jaar aan het luchtvaartproject. Voor hun concepten mogen studenten ontwerpen met het Vibers materiaal als een van de oplossingsroutes. Studenten van Technische Bedrijfskunde werken mee aan het in kaart brengen van de stakeholders in de keten en hun bedreigingen en kansen.

Partners

  • Vibers: Vibers heeft meerdere biobased en biodegradable halffabricaten ontwikkeld op basis van olifantsgras. Dit is een snelgroeiend gewas dat per hectare 4x zoveel CO2 opneemt als een hectare Europees bos.
  • KIDV: Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) adviseert en inspireert bedrijven over duurzaam verpakken. We bieden feitelijke kennis, actuele trends en praktische tools.
  • Fasten: Fasten is een cosmetica full-service verpakkingsproducent, die in-house design, engineering, tooling, productie, kwaliteitscontrole en logistiek aanbieden.
  • Emma HBC: Emma Health and Beauty Care is een cosmetica-innovator. Ze ontwikkelen cosmeticaproducten voor partners.
  • HvA: Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam richt zich door middel van praktijkgericht onderzoek op het ontwikkelen van circulaire ontwerp- en businessstrategieën, specifiek gericht op hergebruik en recycling van restmaterialen.

Contact

Gepubliceerd door  Urban Technology 1 november 2022

Project Info

Olifantsgras
Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 01 jun 2020

Contact

Nikki Groote Schaarsberg
Julia Planko
Richard Martina