Kenniscentrum Techniek

Laagdrempelige meetsystemen voor biotische reststromen

Project

Er komen steeds meer technologieën beschikbaar die het interessant maken om biotisch bedrijfsafval lokaal te verwerken tot nieuwe grondstoffen, op het bedrijf waar het afval ontstaat of in samenwerking met naastliggende bedrijven. Hiermee wordt afvaltransport beperkt en kan de potentiële waarde van het afval ten goede komen aan de lokale ondernemers.

Een aantal mkb-bedrijven in het Amsterdamse stadslandbouwgebied Tuinen van West beschikt over een biovergister en een composteerinstallatie. Deze mkb-bedrijven willen zelf metingen kunnen verrichten aan hun biotisch afval om met deze informatie rendementsverhogingen te realiseren met hun eigen biovergister en composteerder, en op termijn reststromen te kunnen uitwisselen met andere potentiële lokale verwerkers als dit tot waardevermeerdering leidt. Zelf meten is sneller dan opsturen naar een laboratorium, en daardoor kan er een versere, hoogwaardigere reststroom verwerkt worden. Bestaande meettechnieken zijn zeer accuraat, maar ook ingewikkeld, te traag en te duur voor de beoogde toepassing. Dit weerhoudt bedrijven ervan om op dit moment metingen te verrichten. Ook de gemeente Amsterdam wil weten wat de potentie is van de biotische reststromen in combinatie met lokale metingen en verwerking, om daardoor de transitie naar een circulaire economie beter te kunnen faciliteren.

De praktijkvragen leiden tot de volgende hoofdonderzoeksvraag: “Op welke wijze kunnen de eigenschappen van biotische reststromen inzichtelijk worden gemaakt met behulp van laagdrempelige meetmethoden en -technieken, ten behoeve van lokale verwerking en hergebruik middels biovergisting en compostering?”

Fruittuin van West (mkb)

MijnStadstuin (mkb)

Buro 4Dstad (mkb)

Gemeente Amsterdam

Het doel van dit project is om kennis te ontwikkelen rondom laagdrempelige meetsystemen, waarmee de ondernemers in staat gesteld worden om waardevolle informatie over hun biotische reststromen te verkrijgen. Door de inzet van de meetsystemen kunnen enkele belangrijke eigenschappen van het biotische proces gemonitord en bijgestuurd worden.

Het project levert de volgende uitkomsten:

Een pakket van eisen, wensen en randvoorwaarden voor meet- en analysesystemen die hergebruik van reststromen voor biovergisting en compostering mogelijk maken.

Prototypes van meet- en analysesystemen, waarin nieuwe sensoren worden ontwikkeld en getest.

Inge Oskam – HvA, Lector Circular Design and Smart Production

Maarten Mulder – Hva, Projectleider

Kasper Lange – HvA, Senior Onderzoeker / PhD Circular Design and Smart Production

Rob Schaacke, Onderzoeker SensorLab

Rick Kleijne, Studentassistent

Mensen die meer willen weten over het laagdrempelig meten aan organische stromen zijn van harte welkom om contact op te nemen met de projectleider van RE-ORGANISE, Maarten Mulder: m.mulder3@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 16 mrt 2017