Kenniscentrum Techniek

Koelhuis van de Toekomst

Project is afgerond

Project

Het na de pluk koelen en bewaren van groenten en fruit is een lastig en veeleisend proces voor de 'zelfbewarende' telers en de centrale koelhuizen.

Met name het bewaren van peren, een belangrijk exportproduct voor Nederland, komt zeer strenge randvoorwaarden ten aanzien van temperatuur en atmosfeer. De telers en koelhuizen willen investeren in nieuwe technieken om het energieverbruik te verlagen, de derving van producten te verminderen en daarmee duurzamer te bewaren. Het ultieme doel is een koelhuis dat geen externe energie nodig heeft: het 'koelhuis van de toekomst' .

Het CleanTech onderzoeksprogramma heeft technische kennis en businessmodellen ontwikkeld om het bewaren van groente en fruit duurzamer te maken. Het onderzoek richtte zich met name op duurzame koeltechnieken, bouwtechnologie en de inzet van duurzame energievoorziening. Daarnaast werd er gekeken naar de inzet van simulatiemodellen en meet- en regeltechniek voor een betere klimaatbeheersing om daarmee minder derving van producten te bewerkstelligen.

Dit project was onderdeel van het RAAK-mkb project Sustainable Systems for Food

Belangrijkste partners hierbij waren: HOWA Bouwgroep, Koelhuis WFO/Laan Flora Facilities, Boukens koel- en klimaattechniek, Syntens, Agriboard, TNO en Wageningen UR.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in de publicatie Duurzaam Bewaren - Simulatiemodel en technologiën voor energiebesparing.

Contactpersoon: Kasper Lange (k.p.h.lange@hva.nl)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2011
Einddatum 30 apr 2013