Kenniscentrum Techniek

Inzicht in een lastig keuzeproces (Goed Verpakt)

Hoe kom je als fabrikant tot de duurzaamste product-verpakkingscombinatie?

Project

Geen plastic, maar kort houdbaar? Of lang houdbaar maar verpakt in plastic? Fabrikanten staan bij de keuze van een verpakking voor hun product voor lastige vragen. Het project Goed Verpakt van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) maakt het keuzeproces inzichtelijk en helpt bedrijven te komen tot de duurzaamste product-verpakkingscombinaties.

Duurzame productverpakkingen

Duurzaam verpakken gaat verder dan het verminderen van materiaal. Je maakt een verpakking ook duurzamer als je tijdens de productie energie en grondstoffen bespaart. Als de verpakking zoveel mogelijk bestaat uit hernieuwbare of gerecyclede materialen. En als hij op maat is gemaakt voor het product dat erin zit. ‘Het gaat dus niet alleen om de verpakking, maar ook om de combinatie met de inhoud’, benadrukt Nikki Groote Schaarsberg, onderzoeker bij de HvA. Goed Verpakt helpt bedrijven verder te kijken dan de verpakking alleen.

Slimme ontwerpen

Bedrijven brengen voor het project vraagstukken in waar zij bij de ontwikkeling van producten en verpakkingen tegenaan lopen. De nadruk ligt hierbij op aardappelen, groenten en fruit (AGF), kant-en-klaarmaaltijden en maaltijdcomponenten. De vraagstukken gaan over een van de R’s voor circulariteit: REDUCE (verminderen van materiaal), REUSE en RECYCLE (hergebruik van de verpakking) en RETHINK (herontwerp van product en verpakking). Deelname aan het project levert bedrijven naar verwachting nieuwe ideeën op, en besparingen in tijd en geld.

Partners in Goed Verpakt

De HvA werkt in Goed Verpakt samen met de HAS Hogeschool, de Haagse Hogeschool (HHS), het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en 13 voedingsmiddelen- en verpakkingsbedrijven afkomstig uit de hele keten: van fruitimporteur tot cateraar.

Onderwijs

Studenten van de betrokken hogescholen nemen deel aan het project via onderwijsmodules, minors en afstudeeropdrachten. Een daarvan is de minor ‘Wereld van Verpakken’ die in februari 2022 van start gaat. Daarnaast werken vierdejaars studenten in het Design Methods lab aan een case van Eosta, handelaar in biologische groenten en fruit. Ze onderzoeken hoe het bedrijf het principe van biomimicrie - waarbij de natuur wordt gebruikt als inspiratiebron voor het oplossen van problemen - kan inzetten om product-verpakkingscombinaties te verduurzamen.

Circulair Ontwerpen en Ondernemen

Goed Verpakt is een van de projecten binnen het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen van de HvA. Het onderzoeksprogramma richt zich op de rol van de ontwerper bij het ontwikkelen van verpakkingen voor een circulaire economie. Gezocht wordt naar ontwerpregels voor circulair herontwerp van product-verpakkingscombinaties, rekening houdend met het aankoop- en weggooigedrag van consumenten en de branding van bedrijven.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 9 oktober 2023

Project Info

Duurzame productverapkkingen
Startdatum 21 sep 2021
Einddatum 31 aug 2023

Contact

Nikki Groote Schaarsberg