Kenniscentrum Techniek

Amsterdam Zuidoost circulair door logistiek slim samenwerken

Project

De wereldbevolking groeit, de consumptie stijgt en de afvalberg ook. Tegelijkertijd worden grondstoffen en energie schaarser. De circulaire economie vormt een oplossing voor deze discrepantie: afval is grondstof en wordt zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt, bij voorkeur in korte ketens.

De huidige wijze van afvalinzameling is nog niet geschikt voor de circulaire economie. Ketens zijn georganiseerd rond individuele relaties tussen verladers, vervoerders en verwerkers. Informatie over beschikbaarheid van stromen wordt niet gedeeld en lading tussen verladers en vervoerders onderling niet of beperkt gebundeld. In een circulaire economie komt de beladingsgraad verder onder druk te staan doordat voor iedere gescheiden ingezamelde afvalstroom een apart voertuig moet worden ingezet. De gevolgen zijn een hoog aantal vervoersbewegingen en gereden kilometers. Dit zorgt voor onnodige kosten en leidt tot congestie, onveilige verkeerssituaties, klimaatverandering (CO2), luchtvervuiling (NOx, fijnstof) en geluidsoverlast. Een fijnmaziger, tijdkritischer logistiek proces, zonder dat de leefomgeving belast wordt, is noodzakelijk.

Amsterdam Medisch Centrum, ING, Delta Lloyd, Nuon, Amsterdam Arena, Suez, Icova, CSU, Better Future Factory, TNO, Hogeschool van Amsterdam.

Het realiseren van lokale logistieke samenwerking tussen bedrijven in de afvalketen, zodat aangetoond kan worden dat op deze wijze het aantal aan afval gerelateerde vervoersbewegingen kan worden teruggebracht en het hergebruik van afvalstoffen kan toenemen.

In de praktijk getest logistiek samenwerkingmodel voor de inzameling en lokale verwerking van bedrijfsafval.

Uitvoering van een analyse naar de schaalbaarheid van alternatieve logistieke modellen voor bedrijfsafvalinzameling en verwerking.

Pilot lokaal logistiek model inzameling en verwerking keukenafval: medio 2017

Eindresultaat onderzoek: medio 2018

Simon de Rijke

06 2115 8276

s.j.de.rijke@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 dec 2016
Einddatum 01 jun 2018

Contact