Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

PRESCHOOL@HEALTHYWEIGHT

OP WEG NAAR EEN GEZONDE KINDEROPVANG VOOR ELKE PEUTER

Project

Ongezond gewicht vergroot de kans op gezondheidsproblemen. Vooral voor kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar is de ontwikkeling van een gezond gewicht van groot belang. Een van jongs af aan aangewende, gezonde leefstijl met de juiste dagelijkse keuzes in voedings- en beweeggedrag is daarbij een voorwaarde. De omgeving waarin een kind opgroeit, speelt hierin een belangrijke rol.

In de diverse cultureel-etnische en sociaaleconomische groepen bestaan verschillen in het gedrag van kinderen en hun ouders/verzorgers. Naast de thuissituatie is ook de kinderopvang een invloedrijke omgevingsfactor bij de ontwikkeling van een (on)gezonde leefstijl. In de voorschoolse periode krijgen pedagogisch medewerkers steeds vaker te maken met kinderen met een ongezond gewicht. Deze medewerkers zijn opgeleid in het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben invloed op voedings- en beweeggedrag, maar zijn niet getraind om begeleiding te bieden op het gebied van een gezonde leefstijl.

DOELSTELLING

In samenwerking met kinderopvangorganisatie Impuls onderzoekt de HvA binnen het project PreSchool@HealthyWeight wat een pedagogisch medewerker nodig heeft om goede ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen en hun ouders/ verzorgers op het gebied van gezonde leefstijl.

Met dit project wordt beoogd een gezonde (gewichts)ontwikkeling van kinderen te bevorderen en gezondheidsverschillen tussen kinderen met diverse cultureel-etnische en sociaaleconomische achtergronden terug te dringen.

METHODE

Het onderzoek PreSchool@HealthyWeight wordt uitgevoerd op voorscholen van kinderopvangorganisatie Impuls in Amsterdam Nieuw-West. Het is een interventiestudie met voor- en nametingen bij pedagogisch medewerkers, kinderen en hun ouders/verzorgers. De interventie wordt bij een deel van de pedagogisch medewerkers uitgevoerd en vergeleken met een ander deel, de controlegroep. Op de interventielocaties worden verschillende trainingen aangeboden:

  • De training ‘Een Gezonde Start’ leert pedagogisch medewerkers hoe zij samen met ouders/verzorgers kinderen een gezonde omgeving kunnen bieden en hoe zij zelf het goede, gezonde voorbeeld kunnen geven.
  • Tijdens de training ‘PLAYgrounds’ gaan de pedagogisch medewerkers aan de slag met het beweeggedrag van de kinderen in de buitenruimte.

De Body Mass Index (BMI) en de lichaamssamenstelling (de verhouding tussen spier- en vetmassa) van de kinderen en de pedagogisch medewerkers worden gemeten en aan de hand van een vragenlijst en eet- en beweegdagboekjes wordt het voedings- en beweeggedrag van beide groepen in kaart gebracht. Daarnaast doen de kinderen oefeningen om hun motorische ontwikkeling te meten (Movement ABC-2) en wordt bij de pedagogisch medewerkers aan de hand van de vragenlijst nagegaan wat zij nodig hebben om een goede ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers bij gezond voedings- en beweeggedrag.

VERWACHTE RESULTATEN

De interventies worden gemonitord en geëvalueerd. Hierdoor wordt inzicht verkregen in welke aspecten positief effect hebben op de gezonde ontwikkeling van de kinderen. Deze positieve aspecten kunnen lokaal – bij kinderopvangorganisatie Impuls – maar eventueel ook landelijk worden ingevoerd. De door studenten en onderzoekers van de HvA verzamelde gegevens worden gebruikt voor afstudeer- en onderzoeksprojecten. De resultaten van het onderzoek vormen input voor het nog te ontwikkelen competentieprofiel ‘Gezonde Leefstijl’ voor pedagogisch medewerkers (in opleiding).

Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2016
Einddatum 31 dec 2019

Locatie

Dr. Meurerhuis (DMH) | Sport- en Voedingcampus

Dr. Meurerlaan 8

1067 SM Amsterdam

020 595 3400