Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Pedagogisch handelen in contact met jongeren 10-23 jaar

Hoe kunnen jeugdprofessionals de kracht en participatie van jongeren van 10-23 jaar in de grote stad versterken?

Project

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op jeugdprofessionals in de grote stad om problemen van jongeren te voorkomen. Jeugdprofessionals zijn hier echter onvoldoende voor toegerust. Dit project ontwikkelt typologieën voor het pedagogisch handelen van jeugdprofessionals in de grote stad en een leerlijn voor jeugdprofessionals en studenten om de typologieën in de praktijk toe te passen.

Doel van dit project

Jongeren in de grote stad groeien op in een context van superdiversiteit. Er zijn uiteenlopende verschillen in culturele achtergrond, leefstijl en referentiekaders en er zijn zelfs verschillen tussen jongeren uit dezelfde groep. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op jeugdprofessionals in de grote stad om problemen van jongeren te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schooluitval, overlast, criminaliteit of radicalisering. Jeugdprofessionals zijn hier echter onvoldoende voor toegerust. De huidige opvoedkennis is onvoldoende afgestemd op de superdiversiteit in de stad en biedt jeugdprofessionals in sociaal- en pedagogisch werk te weinig houvast. Meer kennis en handvatten zijn nodig. Dit project ontwikkelt typologieën voor het pedagogisch handelen van jeugdprofessionals in de grote stad. Daarnaast ontwikkelt het een leerlijn voor jeugdprofessionals en studenten om de typologieën toe te (leren) passen.

Resultaat van dit project

Het voorgestelde project bestaat uit twee onderdelen: het ontwikkelen van typologieën en het ontwerpen van een leerlijn.

Het onderzoek levert een aantal eindproducten op. Een artikel in het tijdschrift Pedagogiek, een leerlijn voor (aankomend) jeugdprofessionals met een handleiding over de manier waarop ze hun pedagogisch handelen in een grootstedelijke omgeving kunnen versterken en een routekaart pedagogisch handelen die helderheid biedt over de manier waarop zij hun pedagogisch handelen af kunnen stemmen op de grootstedelijke omgeving.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project is een samenwerkingsverband tussen de faculteiten Onderwijs en Opvoeding en de faculteit Maatschappij en Recht.

Gepubliceerd door  Urban Education 11 december 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555