Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vijf stappen in een hybrid learning course: betrokkenheid bij medestudenten en de opleiding

Hoe kan een eigen online groepsomgeving bijdragen aan betrokkenheid bij medestudenten en de opleiding?

Project

In de grootstedelijke omgeving hebben onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool van Amsterdam te maken met een diverse studentenpopulatie. Dit vraagt om meer aandacht voor het omgaan met verschillen. Er wordt gezocht naar manieren om studenten met elkaar en de opleiding te verbinden. De mogelijkheden van digitalisering bieden hierbij nieuwe kansen. Dit project speelt daarop in en zet een online leeromgeving op die is ingericht op het stimuleren van contact met elkaar en betrokkenheid bij de opleiding.

Doel van dit project

Het leren omgaan met diversiteit gebeurt in de huidige veranderende maatschappij niet alleen ‘real life’ maar ook digitaal. Er wordt in deze pilot verkend hoe een hybrid learning course (een combinatie van online en face to face onderwijs) kan bijdragen aan participatie en verbinding van studenten bij elkaar en de opleiding. Studenten zijn steeds meer mobiel en online. Netwerkvorming speelt zich dus voor een aanzienlijk deel online af. In de pilot kunnen studenten door allerlei werkvormen sensitiviteit ontwikkelen voor het omgaan met elkaar en verschillen en overeenkomsten ontdekken. De online leeromgeving wordt ingericht volgens een vijfstadiamodel.

Resultaat van dit project

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en focusgroepinterviews met studenten en docent. Het project maakt gebruik van een eigen groepsomgeving in Brightspace, waar een vijfstadiamodel toegepast wordt. ICT ondersteunt deze omgeving. Bij aanvang van het schooljaar start een groep studenten in de eigen online groepsomgeving. De deelnemers vullen eerst een betrokkenheidsvragenlijst in. Daarna doorlopen ze de vijf stadia in de eigen groepsomgeving waar ze zelf ideeën voor aanleveren. Tussentijds worden interviews en focusgroepinterviews gehouden. Na afloop vullen de deelnemers weer een betrokkenheidsvragenlijst in.

Aan het eind van de pilot wordt een artikel opgeleverd met de resultaten van het onderzoek. Alle vijf stappen worden in het project geëvalueerd. Zo kunnen we succesfactoren in kaart brengen voor het bevorderen van betrokkenheid bij studenten die tijd en plaatsonafhankelijk studeren.

Wie zijn bij het project betrokken?

Het project is een samenwerking tussen de faculteit Onderwijs en Opvoeding, de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en de faculteit Business en Economie.

Gepubliceerd door  Urban Education 18 januari 2021

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Judith ten Hagen

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555