Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek van Yaël Weening

Dialogisch burgerschapsonderwijs over controversiële thema's in de klas

Project

Burgerschapsonderwijs wordt in een polariserende samenleving steeds belangrijker. Een uitdaging is het bespreken van maatschappelijk controversiële vraagstukken, zoals migratie, stikstofcrisis, terrorisme en het slavernijverleden , en daarmee bij te dragen aan de burgerschapsvorming van jongeren. Docenten zijn zoekende naar manieren om deze onderwerpen te behandelen. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de manieren waarop docenten vorm kunnen geven aan kritische dialogen over maatschappelijke gepolariseerde vraagstukken. Er wordt daarbij specifiek aandacht besteed aan het aanleren van basisvaardigheden en -houdingen voor dialoog.

Het onderzoek levert kennis op over hoe docenten maatschappelijke gepolariseerde vraagstukken effectief kunnen inzetten om de burgerschapsvorming van leerlingen te bevorderen. Daarbij levert het project evidence-based handelingsprotocollen, lessenseries en een professionaliseringstraject op voor docenten van de maatschappijvakken in het voortgezet onderwijs. De lesmaterialen zijn zo vormgegeven dat ze toepasbaar zijn bij uiteenlopende maatschappelijk gepolariseerde vraagstukken die docenten in hun lessen aan de orde willen stellen.

Lees meer over het onderzoek

Naam onderzoeker

Yaël Weening MSc.

Promotor(en) Prof. dr. Ron Oostdam en Prof. dr. Anne Bert Dijkstra
Co-promotor(en)

Dr. Hessel Nieuwelink en Dr. Jaap Schuitema

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 18 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 jul 2022
Einddatum 31 aug 2026

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555